Redan i januari stod det klart att Björn Ivroth tar över som vd för svenska Logica efter Stefan Gardefjord.

Den 1 augusti tillträdde han formellt på sin nya tjänst på Logica, som numera är en del av kanadensiska CGI. Beskedet om jätteaffären mellan brittiska Logica och kanadensiska CGI kom i maj. Numera är fusionen klar, och de båda bolagen rustar för fullt.

– Det här är jättespännande. Det är en fantastisk affär där vi skapar ett riktigt stort och oberoende it- och managementkonsultbolag. Det kan bli väldigt bra. Vi har väldigt mycket samma kultur med en tydlig lokal fokusering, säger Björn Ivroth, som gärna blickar framåt mot bolagens gemensamma framtid..

– Vi ser att vi knyter an till varandra på ett bra sätt och branschstrukturen i CGI är väldigt lik Logicas. För oss innebär affären att vi lägger till deras nätverk och deras kompetens. Vi vet att de framför allt har stark kompetens inom fordonsindustrin, bank- och försäkring, offentlig sektor, retail och logistik.

Björn Ivroth säger att det som framför allt tilltalar honom är kombinationen mellan den lokala affären i Sverige, med en global jätte i ryggen.

– Tidigare var det inte lika viktigt att vara både lokal och global, men vi har hittat en bra modell för det, där vi har fler rattar och spakar att vrida på nu. Det finns en organisation som kan stötta oss globalt, och vi får även en mer kritisk massa i Indien. Det viktiga är vad kunden vill göra, och som vi ser det vill de vara både lokala och globala. Även de anställda som jag har pratat med ser väldigt positivt på det.

Annars har det minst sagt varit tufft för Logica i Sverige. Under det senaste helåret gjorde bolaget en förlust på nästan 100 miljoner kronor. Och marknaden är fortfarande delvis tuff, men det finns även ljuspunkter.

– Det är lite blandat. Vissa sektorer är starkare. De starka är framför allt offentlig sektor och den tillverkande industrin, medan de som är fokuserade på Europa är lite försiktigare. Antalet förfrågningar ökar, så det är hög aktivitet. Men det kräver att vi är duktiga, för det är många aktörer som är duktiga idag, konstaterar Björn Ivroth, som tror att marknaden kommer att reagera positivt på det nya CGI/Logica.

– Det är viktigt att påpeka att vi lägger till något, både geografiskt och när det gäller kompetens. Vi blir mer konkurrenskraftiga, och jag upplever att det finns möjlighet att vi får lite hjälp av marknaden. Vi har en bra ryggrad i vår regionala verksamhet och det här ger ett bra stöd.

Från konkurrenthåll var det knappast stora skälvan som bröt ut när beskedet om CGI-fusionen damp ner. Tvärtom välkomnades fusionen med motiveringen att Logica framöver skulle bli mindre lokala.

– De har nog missuppfattat det här lite. Men de har väl inte tillgång till all fakta när de sitter och spekulerar på sin kammare. Och några har väl även sett lite av utmaningarna med att göra förvärv. Jag sitter i den lyckliga situationen att jag lägger till något, medan integration av två företag kräver enorma förändringar, säger Björn Ivroth om det scenariot med en tydlig adressat i Evry.

Det är inte bara resultatmässigt som det har varit tufft för Logica de senaste åren. Det har även varit stora personalnedskärningar.

Hur mycket övertalighet blir det efter CGI-affären, kommer vi att få se fler neddragningar?
– Som ett resultat av fusionen blir det egentligen ingen övertalighet alls. Sådan uppstår mer av att efterfrågan minskar. Det här blir snarare tvärtom. Vi blir starkare och mer konkurrenskraftiga. Det viktiga är att få fusionen på plats. Jag tycker det ser mycket spännande ut och jag har lång erfarenhet av att göra förvärv.

Just själva förvärvsresan är knappast något nytt för Björn Ivroth, som har varit i konsultbranschen sedan 1985. Han började sin resa på McKinsey & Company, men den största delen, 14 år, av karriären har han varit på Andersen Consulting, som sedemera blev Accenture.

– Jag var med och byggde upp deras konsultverksamhet och sedan var jag med under omvandlingen från Andersen till Accenture, då de gick från att vara lokala till att vara globala, säger han.

Det senaste jobbet innan Logica var dock på IBM, där Björn Ivroth var ansvarig för konsult- och outsourcing-delen i Sverige och Finland.

– Ja, sedan ringde Andy Green och frestade mig att komma hit, säger han.

I den nya organisationen som presenterades i och med att sammanslagningen blev klar framkom det att den svenska delen av CGI ligger i den strategic business unit, SBU, som också inkluderar södra Europa och Sydamerika, och vars chef kommer att bli portugisen João Baptista.

Det låter knappast som att Sverige har högsta prioritet där. Finns det inte en risk att Sverige blir bortglömt i den nya organisationen?

– Vi får naturlgtvis titta närmare på det. Men 21 procent av det nya CGIs omsättning kommer från vår SBU, och Sverige står för cirka 10 procent av CGIs totala omsättning. CGI har dessutom en affärsmodell där man delegerar ansvar på en operativ nivå. Då vill man också att ansvaret ska ligga där nere. Jag vet också att Sverige är extremt viktigt för Joao, så vi kommer att få den hjälp och support vi behöver

Ser man till antalet anställda består svenska Logica idag av 5 150 personer, vilket innebär drygt 7 procent av CGIs 72 000 anställda.

Precis som vid alla stora fusioner är namnfrågan viktig. Björn Ivroth säger att et namnbyte är på gång, troligen till 2013.

– Vi kommer att vara en del av CGI under hösten. Sedan blir det troligen ett nytt varumärke runt årsskiftet.

Men det viktigaste just nu för CGI/Logica, oavsett vad bolaget heter, stavas lönsam tillväxt.

– Vi måste öka värdeinnehållet i våra tjänster. Där har jag en hel del erfarenheter från mitt tidigare liv. Det är viktigt att visa kunderna vilket värde vi tillför, för då blir det enklare för oss att ta del av det värdet. Det jag vill åstadkomma är lönsam tillväxt och det kommer vi att jobba vidare efter. Som jag ser det är det här världens möjlighet att ta Logica till nästa nivå. Vi har fantastiska människor här som gör ett jättebra jobb, avslutar Björn Ivroth.