Com Hems intäkter ökade under andra kvartalet med 18 miljoner kronor, till 1 148 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 541 miljoner kronor, en förbättring med 1,9 procent jämfört med motsvarande period året före.

– Vi fortsätter leverera ett stabilt resultat på en marknad där kampen om kunderna blir allt hårdare. Det ger oss möjlighet att fortsätta hålla en hög investeringstakt för att utveckla attraktiva tjänster, säger vd Tomas Franzén om kvartalet.

Com Hem konstaterar att efterfrågan på bolagets tjänster har varit stabil. Antalet anslutna hushåll har under kvartalet ökat med 5 000 till 1 749 000, jämfört med föregående kvartal. Det totala antalet abonnenter är dock på samma nivå som förra året, 835 000 abonnerande kunder.