Det blev knappast någon drömstart för den nya Logica-vd:n Björn Ivroth. Mindre än två månader efter tillträdet tvingas han ge luttrade Logica-anställda ytterligare ett tungt besked.

Den här vändan är det 400 tjänster som ska skäras bort från svenska Logica. Som den främsta anledningen anger han det osäkra ekonomiska läget som just nu råder.

– Orsaken till att vi tvingas göra nedskärningar nu är att marknadsförutsättningarna ser så osäkra ut. Den ekonomiska osäkerheten börjar spilla över på Sverige, och det är många kunder som är mer försiktiga och skjuter på sina beslut, säger han, men påpekar att även prispressen på Logicas tjänster spelar in.

– Att kunder skjuter på beslutet, kopplat till trenden med att kunderna förväntar sig att man får mer för mindre pengar, gör att vi får en övertalighet.

När Björn Ivroth tillträdde var det tydliga besked som gällde. Det skulle inte finnas någon personell övertalighet till följd av fusionen med CGI. Men även om han säger att den största delen av den nya nedskärningen föklaras med osäkert ekonomiskt läge och en kraftig produktivitetsökning i branschen, så erkänner han att det också kommer att skäras som en direkt följd av fusionen.

– CGI-fusionen kanske förklarar 10 procent av nedskärningarna, men det stora flertalet är de andra osakerna och osäkerheten i marknaden är den största anledningen, säger han och utvecklar:

– CGI jobbar på ett annat sätt än vi har gjort tidigare, med en decentraliserad arbetsmodell. Det gör att alla beslut ska fattas hos oss i Sverige. Och där finns det ett antal globala roller i organsiationen som försvinnner. Det är framför allt i den globala outsourcing-organisationen som det sitter ett antal svenskar.