Med hjälp av det nya telefonisystemet hoppas kommunen kunna skära ner på fysiska resor och i stället ersätta dessa med olika konferenstjänster och därmed påverka miljön positivt. I affären ingår bland annat konferenstjänsten Cisco Webex.

– Med TDC får vi en kompetent leverantör här i Örebro och som tar ett helhetsansvar för kommunens kommunikationsplattform för telefoni, ett telefonisystem som står rustat för nya arbetssätt och förändringar som krävs i en modern kommun idag, säger Anders Johansson, it-chef i Örebro kommun.

Det nya avtalet är en förlängning av TDCs koncept Kommunikation som tjänst, där bland annat telefoni ingår. Utöver det har Örebro kommun dessutom valt att utöka TDC-samarbetet med ett nytt avtal inom mobiltelefoni.

– Det är roligt att vi återigen får förtroende att leverera Unified Communications och dess konferenstjänster kombinerat med våra klassiska operatörstjänster till ytterligare en stor kommun, säger Joakim Harging, försäljningschef på TDC Sverige.