I beslutet rekommenderas Tele2 att avhjälpa kundens fel med modemet utan kostnad och att dessutom betala ett prisavdrag med 69 kronor per månad från augusti 2011.

Klagomålet till Allmänna reklamationsnämnden bottnar i att kunden i Järfälla sedan en tid tillbaka använder ett mobilt bredbandsabonnemang med tillhörande router och modem från Tele2.

Enligt den missnöjda kunden har denne sedan augusti 2011 haft återkommande problem med sitt bredbandsabonnemang. Antingen har routern eller modemet hängt sig eller har den inbyggda sms-funktionen inte fungerat när han haft en router inkopplad.

Problem för kunden uppstod när han bytte till abonnemangsformen mobilt bredband large, vilket krävdes för att abonnemanget skulle kunna användas med en router.

Den Tele2-representant som han pratade med uppgav att funktionen på abonnemanget inte skulle förändras med användning av en router.

Men då började i stället problemen. Det yttrade sig i att när modemet varit inkopplat direkt i hans dator har det gått att fortsätta sända sms, men med en router inkopplad har de sms som han sänt förvrängts.

Kunden har inte fått någon uppgift om att sms-funktionen inte ska fungera med en router och att Tele2 dessutom debiterat honom för de förvrängda sms som sänts via routern.

Den klagande kunden har idag fått en router av annat märke än den tidigare och som inte hänger sig. Men den saknar i stället helt sms-funktion.

Tele2 motsätter sig kundens yrkande och menar att bolagets ansvar är begränsat till att leverera bredband och att det inte omfattar extra funktioner i hårdvaran som sms.

Ett sådant ansvar, menar Tele2, skulle vara helt ohållbart då modell, märke och funktionalitet i den medlevererade hårdvaran kan variera mellan beställningarna och att de tjänstespecifika villkoren inkluderar endast bredband.

Men i det fallet har ARN en annan uppfattning och menar i stället att kunden tecknat ett avtal med Tele2 Sverige om mobilt bredband, och att det är ostridigt att tjänsten kan användas för att skicka sms och att Tele2 också debiterat kunden för de sms som han sänt med hjälp av abonnemanget.

Det är enligt nämndens uppfattning också lika ostridigt att, eftersom det går att använda den mobila bredbandstjänsten för att sända och ta emot sms, så måste det innebära att sms-funktionen är en del av den tjänst som kunden beställt.

Reklamationsnämnden slår fast att kunden haft rätt att förvänta sig att det skulle vara möjligt att sända sms även när den router som Tele2 tillhandahållit varit inkopplad.

Sammantaget anser nämnden att den tjänst som kunden köpt och betalat för måste anses ha varit och fortfarande är felaktig.

Därför ska Tele2 anses skyldiga att avhjälpa felet på så vis att kunden för utrustning som gör det möjligt att sända sms med routern inkopplad.

Det innebär också att nämnden säger att kunden har rätt till skäligt prisavdrag som ersättning för den bristande funktionaliteten och att det belopp som han begärt, är skäligt, menar nämnden slutligen.