– Vi ser det här som en bekräftelse på att vårt erbjudande att leverera it som tjänst mot skolmarknaden ligger helt rätt i tiden, säger Anders Harling, marknadschef på Qbranch.

Sedan 2006 har Qbranch ansvarat för stora delar av Kunskapsskolans centrala it-miljö, när bolaget nu förlänger avtalet med ytterligare 36 månader.

Kunskapsskolan är en av landets största friskoleföretag, som startade 2 000 och som idag har 28 grundskolor och åtta gymnasier runtom i Sverige.

Som ett resultat av det nya avtalet kommer Qbranch även i fortsättningen att ansvara för drift av Kunskapsskolans centrala it-infrastruktur, verksamhetskritiska applikationer och helpdesk för skolans 900 lärare och administrativa personal.

Avtalet omfattar också de 10 000 elevernas access till mejl och fillagring i molnbaserade tjänster möjliggörs.

– Genom att arbeta nära tillsammans med Qbranch så hittar vi gemensamma målbilder, vilket skapar goda förutsättningar till effektivisering av våra it-tjänster samt en långvarig och framgångsrik relation, säger Fredrik Lindgren, vd på Kunskapsskolan.