När Logica i slutet av september gick ut med att 400 tjänster skulle skäras bort från det svenska bolaget var det det senaste i raden av sparpaket som aviserats från de globala outsourcingbolagen i Sverige. Logicas vd Björn Ivroth förklarade neddragningarna med att den ekonomiska osäkerheten börjar spilla över på Sverige, tillsammans med den rådande prispressen på marknaden.

– Kunder skjuter på besluten. De förväntar sig också att de ska få mer för mindre pengar och det gör att vi får en övertalighet, sa han.

Det här är Logicas andra stora neddragning på mindre än ett år. I december förra året varslade bolaget 1 300 personer globalt, varav mellan 300 och 400 i Sverige. I slutändan fick 280 anställda gå den gången.

Logica är långt ifrån ensamt. Även CSC, Tieto, Fujitsu och HP har genomfört eller aviserat rejäla neddragningar under året.

Analytiker säger att leverantörerna inte lyckats komma till rätta med prispressen. Det leder till att de måste sänka sina kostnader och att de flyttar jobb till lågkostnadsländer. Det är också ovanligt få stora outsourcingavtal som löper ut i år – vilket i sin tur har en stagnerande effekt på marknaden.

Christian Lee, it-analytiker på analysföretaget Redeye, säger:

– De större globala aktörerna är klart pressade just nu. De vill ge intryck av att priserna stabiliserats eller ökat – men då tittar de bara på vissa utvalda nischer. Faktum är att prisutvecklingen går åt fel håll. De här bolagen har mycket ”mainstream” systemutveckling. Alla tillhandahåller de här tjänsterna och därför är konkurrensen knivskarp.

Anmärkningsvärt är att de medelstora konsultbolagen inte haft samma övertalighet.

– De svenska konsultbolagen har hittat sina nischer, och därför kan de behålla eller kanske höja priserna. Det är framför allt om man jobbar med management- och strategitjänster av olika slag.

Hans Werner, vd på analysföretaget Radar Group, säger att just outsourcingmarknaden är annorlunda i år – och så kommer det att se ut även över nästa år.

– 90 procent av den svenska outsourcingmarknaden består av förlängningar. Det har varit ovanligt få avtal som löpt ut i år, de omförhandlades i sviterna av finanskrisen. Därför är det färre avtal som byter ägare eller förändras eller delas upp. Har bolagen inte ställt om till den här verkligheten så får de en övertalighet.

– Den andra förklaringen är att outsourcing som modell ska leda till effektiviseringar. Allt eftersom blir kunderna bättre på att beställa tjänsterna – och det leder till att leverantörerna flyttar delar av leveransen till lågkostnadsalternativ.

Hans Werner talar om en prispress på outsourcingmarknaden på 3 till 5 procent varje år och att leverantörerna outsourcar minst lika mycket till lågkostnadsländer.