Konsultbolaget Cybercom rapporterar om ett rörelseresultat, ebitda, på 4,5 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det är en rejäl minskning jämfört med resultatet för ett år sedan, som var 15,4 miljoner kronor.

Även omsättningen backar till 273,9 miljoner kronor, att jämföra med 321,8 miljoner motsvarande period förra året.

Vd Niklas Flyborg säger i rapporten att han noterat en mer avvaktande marknad vilket påverkat bolaget och gett en svag lönsamhets- och omsättningsutveckling.

Flyborg säger vidare att bolaget har en fortsatt otillfredsställande beläggning i vissa delar av verksamheten. De upplever dock en god efterfrågan inom industrisegmentet och offentlig sektor.