Målet mellan Copyswede och Universal Media Alliansen, UMA, om den så kallade kassettavgiften har nu avgjorts av Skiljenämnden, som valde att gå på Copyswedes linje. Enligt Copyswede kommer de nya nivåerna på 80 kronor per enhet att gälla från och med 1 november. Fram tills att målet avgjorts har avgiften legat på 40 kronor.

Att kassettavgiften upprör branschen har IT24 skrivit om tidigare. Det nya beskedet kommer också som ett hårt slag inför den viktiga julhandeln. Eller som en ”ovälkommen och tidig julöverraskning”, som Mika Kurkipää, Nordenchef på lagringstillverkaren Lacie, väljer att kalla det.

– Det här har varit jobbigt sedan det startade. Det mest irriterande är att allt är så oklart vad som gäller på den svenska marknaden, säger han.

– Själva avgiften finns i stora delar av Europa, men det krångliga för oss är att vi måste leva med olika avgifter i olika länder. Det gör att det blir mycket svårare att planera försäljningen. Att införa det efter nyår skulle vara betydligt bättre. Nu riskerar det att slå mot julförsäljningen där vi redan har planerat mycket.

Christer Bernerhoft, nordiskt försäljningsansvarig för retail på hårddiskjätten Seagate, är också kritisk till hur frågan har hanterats.

– Spontant känns det som att Copyswede inte visar någon välvilja att försöka lösa det här smidigt. Det är antingen their way or the highway. Men vi ska givetvis försöka hjälpa våra partners så gott det går, säger han.

Christer Bernerhoft säger att avgiften på 80 kronor till Copyswede är orimlig.

– Det är mer än vad både återförsäljare och distributörer får. En återförsäljare kanske tjänar 80 kronor och en distributör runt 25 kronor per såld hårddisk.

Men han ser också andra problem som kan komma att uppstå i kölvattnet av den höjda avgiften. Det handlar framför allt om hur kommer utländska aktörer använda det.

– Vi är oroliga för kraftiga marknadsstörningar i form av utländska aktörer som agerar osunt och säljer på svenska marknaden. Risken finns att det växer upp en gråmarknad, med aktörer som säljer till Sverige utan att erlägga den här avgiften. Som jag ser det finns det mycket marginal för gråimport.

Att kassettavgiften knappast står högt i kurs bland lagringsleverantörerna är lätt att förstå. Christer Bernerhoft förstår vikten av att upphovsrätten värnas, men han tycler att avgiften är felriktad.

– Vi tar inte ställning när det gäller avgiften. Vi tycker att det ska finnas en ersättning, men sättet att ta ut ersättning på är fel. Det går inte att bara rikta in sig på ett produktområde. Det är inte hårddisken i sig som gör att det går att ladda ner olagligt material. I så fall kanske avgiften ska ligga på hela datorn, eller så kanske det borde ligga på operatören, säger han.