Det finska tillväxtföretaget, som säljer onlinevideolösningar för företag, siktar högt med sitt nyöppnade Sverigekontor. Ambitionen är att etablera sig som en av de marknadsledande aktörerna på den snabbväxande marknaden för onlinevideotjänster även i Sverige.

Bolagets svenska verksamhet leds av landschefen Kalle Valkama och regionchefen Mark Kyander.

– Vi har redan rekryterat två svenska toppsäljare, och i slutet av året kommer vi att anställa fler medarbetare med bakgrund inom försäljning och marknadsföring. Vår målsättning är att det svenska bolaget ska sysselsätta minst tio experter inom försäljning och marknadsföring vid slutet av nästa år, säger Kalle Valkama.

Dream Broker har en webbaserad programvara för produktion, redigering och delning av onlinevideor, där programvaran gör det möjligt med effektivare utbildning, inlärning och kommunikation.

Med hjälp av programvaran kan alla inom organisationen skapa och dela onlinevideor. Där har Dream Broker en vision att göra onlinevideor tillgängliga för alla i den dagliga verksamheten.

Dream Broker har, sedan bolaget startades i Finland 2007 vuxit med mer än hundra procent varje år. I Finland har bolaget mer än 400 kunder med allt från statliga departement och kommunala aktörer till privatägda företag.

Med företagets framgång i Finland etablerar sig bolaget nu i Sverige som första utlandsmarknad med ett dotterbolag, som kommer att ge service åt kunder i Sverige från det nyöppnade kontoret i Stockholm.

– Sverige är en nordisk nyckelmarknad för oss och det har varit självklart ända sedan vi startade Dream Broker att första steget i vår internationalisering skulle göras på den svenska markanden, säger Mika Ahokas, vd på Dream Broker.

– Vi har knutit till oss erfarna svenska medarbetare som vill vara med och bygga upp en framgångsrik och stabil försäljnings- och serviceorganisation i Stockholm.

Målsättningen med Sverigesatsningen är att fram till 2015 växa och bli en betydande aktör på den svenska marknaden.

– När ett företag verkar internationellt måste det kunna visa att det kan tänka både globalt och lokalt. För oss betyder det att vi vill vara i kundernas omedelbara närhet, kommunicera på landet språk, med respekt för lokal kultur och lokala behov, säger Mika Ahokas.