I dag kom chockbeskedet från Ericsson om att 1550 jobb i Sverige ska bort.

Klart är att telekomjätten kommer att skära rejält på konsultsidan också – men hur stora neddragningar det rör sig om här, eller var de ska ske, vill bolaget inte uppge.

– Vi kommer att reducera konsulterna signifikant, men vi ger inga siffror på hur stora neddragningarna blir där, säger personalchefen Tomas Qvist.

Varför kan ni inte ge någon siffra på det?

– Därför att det slår så olika på olika orter, vi gör inte det i det här skedet.

Dock kommer även neddragningarna på konsultsidan att slå brett.

– Vi har konsulter överallt i organisationen, från administration till utveckling. Men vi kan inte ge direkta siffror här – nu handlar det om de anställda.

Enligt informationschefen Helena Norman kommer besked om hur konsulterna berörs i ett senare skede.

Det var annars en välbesökt presskonferens ute på Ericssons huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Personalchefen Tomas Qvist inledde med att säga att det var ett ”oerhört tungt besked att ge till de anställda”, men ledningens inställning är att de måste se över kostnaderna för att bolaget ska kunna ”hålla sin ledande position”.

Som IT24 skrev tidigare i dagen slår Ericssons aktuella nedskärningar brett i organisationen. I stort sett samtliga orter påverkas. Inte heller forskning och utveckling, som tidigare varit ganska befriad från neddragningar, kommer att skonas den här gången.

– Alla delar kommer att drabbas, även forskning och utveckling. Det handlar om att vi inte är nöjda med lönsamheten och därför måste se över kostnadssidan.

Däremot kommer ingen produktion att flyttas till lågkostnadsländer som en följd av besparingarna, hävdar Tomas Qvist.