Martin Ödman, som i dag är regionchef för Proact i södra Sverige och vice vd, tänker fortsätta den internationalisering av bolaget som pågått under senare år och som innebär att Proact idag finns med bolag i 13 europeiska länder.

– Ja, den strategin, att vi ska växa geografiskt i Europa, ligger fast och att vi ska gå in i länder som för närvarande saknas på vår Europa-karta, säger Martin Ödman, nytillträdd vd på Proact, som också varit ansvarig för Proact i Danmark och Storbritannien under senare år.

– Men i det kortsiktiga perspektivet fokuserar vi inte på snabba förvärv, utan snarare på fortsatt integration av de bolag som vi redan köpt och med tonvikt på lönsamhet, säger han vidare.

Martin Ödman har 15 år bakom sig i Proact i olika ledande roller, och säger sig ha älskat varje dag i bolagets tjänst.

– Ja, Proact är en fantastisk kombination av entreprenörskap med ett stort mått av frihet för individen, men samtidigt drivet av att göra ett bra resultat, säger Martin Ödman.

– Det är den kombinationen som gör att man gillar bolaget skarpt, och får man då frågan att leda ett bolag som man trivs så bra i och där man ser en stor potential i framåt, då är det självklart att säga ja till ett sådant erbjudande, tillägger han.

Några större förändringar i företagets fortsatta strategi och utveckling ser han inte annat än att han på kort sikt prioriterar integration och lönsamhet före omedelbar tillväxt.

– Jag har jobbat i ledande ställning inom Proact och i nära kontakt med Olof Sand och varit enig om den strategi som vi lagt fast tillsammans, med de övergripande målen att vi ska växa dubbelt så snabbt som marknaden.

– I den strategin, som fortfarande gäller, ska vi också nå en lönsamhet på 7 procent. Det är mål som vi varit eniga om i ledningen en längre tid, säger han vidare.

I dag finns Proact representerat i 13 länder i Europa, där Tjeckien, Holland och England var de senaste förvärven. På frågan vilka länder som står överst på uppköpslisten när han och bolaget släpper på förvärvsbromsen, svarar han:

– Tyskland och Polen är båda länder där vi inte finns idag, men i vilken ordning vi kommer att gå in i länderna beror helt på vilka möjligheter som uppenbarar sig, säger han.

Två andra länder som idag är Proact-fria och som kan bli möjliga Proact-länder är Frankrike och Italien.

– Men om, hur och i vilken takt beror helt på de möjligheter som uppenbarar sig, om det är personer som dyker upp och vill se Proact som köpare eller om vi startar upp på egen kula, säger Martin Ödman.

– Ja, det handlar inte bara om förvärv, slår han fast. I Holland, till exempel, startade vi ett eget bolag genom att anställa fem personer, medan vi förvärvade bolagen i England och Tjeckien.

Vilka bolag är det då som Proact letar efter och är sugna på att köpa?

– Det är främst bolag som är så lika oss som möjligt och som har en snarlik affärsidé. Det är bolag som arbetar med produkter och tjänster inom datacenterlösningar med fokus på lagring. Ju mer lika bolagen är, desto enklare blir integrationen, svarar han.