Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, ska genom ett projekt och ett nytt samarbete med Uminova i Umeå få fram fler it-företag i Uppsala-regionen.

– Det finns alla förutsättningar för att Uppsala-regionen ska kunna bidra till att fler it-bolag bildas. Uppsala har flest it-utbildningar i landet och examinerar flest it-studenter i Sverige idag, men det återspeglas inte riktigt när man summerar antalet etablerade it-bolag i regionen, säger Lars Dahlbom, ansvarig affärsutvecklare för it-bolag inom UIC.

– Som inkubator jobbar vi med närmare 60 olika bolag och projekt årligen. För närvarande är bara 15 procent av dessa it-bolag. Målet är att få upp den siffran till minst 30 procent it-bolag årligen, säger Lars Dahlbom.

Ett av skälen till att det inte kommit fram fler tillväxtföretag inom it i Uppsala-regionen är att dessa ansträngningar ofta överskuggats av Uppsalas Lifescience- och biotech-satsningar.

Inte nog med att andelen it-bolag ska fördubblas, UIC vill också snabba på själva resan från idé till etablering på marknaden till tre månader. Det inte minst för att kunna möta den snabba utveckling som sker på it-området.

– Det går så snabbt på it-området och vänder man sig till en inkubator som UIC så kan man inte hålla på halvannat år med att prata om patent och juridik innan man vet om man har en verifierad produkt, säger Lars Dahlbom och tillägger:

– Det ska ta max tre månader och det behövs för konkurrensen skull, och för att vi ska kunna attrahera it-bolagen till den företagsinkubator som UIC är. Det kan vi göra genom att vi inte jobbar med att skriva 50 till 60 sidor långa affärsplaner och mycket textinformation. I stället ska vi jobba med att verifiera en affärsmodell, och för det räcker det i princip med en A4, säger Lars Dahlbom.

För att lyckas med sitt uppdrag har UIC inlett ett samarbete med företagsinkubatorn Uminova Innovation i Umeå.

– Ja, Uminova har jobbat hårt inom det området och började litet tidigare än Uppsala. Där finns också en dedicerad it- och teknikavdelning i Infotech som jobbar med just sådana frågor, och där anser Innovationsbron, som finansierar projektet, att de är lämpliga att samarbeta med, säger Lars Dahlbom.

Han menar att Uminova har erfarenhet att dels jobba mot it-bolag och dels mot ”hemvändare”.

– I det fallet ser vi att de som i dag arbetspendlar till, i huvudsak, Stockholm och Kista, stannar kvar i Uppsala efter studietiden. Med det ser vi Uppsala-regionen som en potential stor it-marknad framledes, säger Lars Dahlbom och tillägger:

– Eftersom många från regionen gör sin it-karriär i Stockholm och Uppsala, vill vi bidra till att vända den strömmen så att vi får in fler och större it-företag till Uppsala-regionen. Detta genom att göra det dels enklare och dels snabbare att etablera it-företag i regionen.

Att snabbt komma ut med ett nytt bolag på marknaden är inte minst viktigt när det gäller nischer som spel, programvaror eller smarta webbaserade systemlösningar, som ofta kännetecknas av snabb utveckling och kort tid till marknad.

UICs satsning inleds med ett projektsamarbete tillsammans med företagsinkubatorn Uminova Innovation i Umeå och där satsningen fått finansiellt stöd genom Innovationsbrons projektfinansiering Explorer, som kan tilldelas landet spetsinkubatorer. Projektet sker också i samarbete med Uppsala kommun inom ramen för deras satsning på fler och växande företag i regionen.

Uminova Innovations kommer i sin tur att bidra med strategier och erfarenheter från sin strategiska it-satsning Infotech Umeå, som marknadsför och utvecklar innovationsmiljön informationsteknologi i Umeåregionen.