Leif Nordlund har varit affärsområdesansvarig för företagsmarknaden på AMD i Norden. Han säger att det är den dåliga lönsamheten som gör att den svenska AMD-styrkan nu decimeras ytterligare.

– Bolagets lönsamhet har totalt sett varit dålig och då måste man göra någonting. Det här är en global nedskärning som får effekt även här. Några av mina kollegor slutar också idag, men inte alla, säger han.

Allt mer av AMDs verksamhet kommer att styras från det europeiska huvudkontoret i München.

– På något sätt kommer vi att ha representation i Sverige. Det här är en omstrukturering, men jag tror att det kommer att komma en ny organisation i Sverige med fokus på andra typer av produkter, säger Leif Nordlund.

För egen del väntar troligen nya uppdrag för Leif Nordlund. I dagsläget har han inte klart med något nytt.

Bolagets Emea-chef Darren Grasby säger så här om beslutet att skrota den svenska verksamheten.

– Som en del av AMDs globala omstrukturering och affärsmodell, har Emea-organisationen vidtagit ett antal kostnadsbesparande och organisatoriska åtgärder, vilket inkluderar att reducera vår regionala arbetsstyrkor för att försäkra att vår personalsituation och vår lokala närvaro optimeras för att på bästa sätt kunna stödja våra affärer. Som en konsekvens av detta stänger vi vårt svenska kontor, men vi är fortfarande engagerade i den nordiska regionen och förväntar oss inte att det påverkar vår förmåga att förse våra kunder med AMD-baserade lösningar.