Det står klart när analysföretaget Radar släpper sin årliga undersökning om kundnöjdhet, Radar Leverantörskvalitet 2013. Där får landets största it-köpare tycka till om kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos sina leverantörer.

Undersökningen visar att de största internationella leverantörerna är kraftigt underrepresenterade medan listan toppas av regionala och nationella aktörer som Addpro, Caperio, Dicom, Ninetech, Kontract IS Services och Decidokompetensor.

Enligt Hans Werner, vd på Radar Ecosystem Specialist, beror de mindre, nischade leverantörernas framgång bland annat på att geografisk närhet till kunder är viktigt för svenska it-köpare.

En annan faktor som gör att de mindre aktörerna har mer nöjda kunder kan vara att de är mer rädda om sina existerande kunder i en marknad som för tillfället inte är särskilt dynamisk.

I undersökningen som görs för andra gången har Radar under november och december 2012 låtit 1 000 av landets största köpare av it bedöma it-leverantörerna inom fyra olika segment: infrastruktur, outsourcing och drift, resurskonsulter och verksamhetslösningar. Därefter listas de fem främsta inom de bedömda områdena.

Gemensamt för fjolårets vinnare i de olika segmenten är att de inte lyckats försvara sina topplaceringar i årets mätning.

Förra årets vinnare inom infrastruktur-området, Caperio, har flyttats ner till en andraplats i årets mätning. I stället vinner skånska Addpro.

– Men där är skillnaden mellan fjolårets resultat och årets resultat minimal samtidigt som det finns exempel på att fler leverantörer har behållit samma ranking och läge, säger Hans Werner.

– Detta är ett fantastiskt, och det bästa kvitto man kan få på att vi har en inriktning på vår verksamhet som kunderna värderar och uppskattar, och jag ser detta som högsta betyg till vår engagerade personal. Det visar att vi förstår våra kunders behov, säger Nicklas Persson, vd på Addpro.

Det framgår av Radars undersökning att skillnaden i totalt upplevd kundnöjdhet mellan de leverantörer som presterar högst respektive lägst har krympt.

Tittar man på de genomsnittliga värdena i de fyra undersökta segmenten så kan man konstatera att det inom infrastrukturlösningar finns en oförändrad genomsnittlig leverantörskvalitet jämfört med förra året.

Däremot har den genomsnittliga kundnöjdheten ökat inom segmentet verksamhetslösningar och oursourcing och drift medan den minskat någon när det gäller området resurskonsulter.

– Det finns en tydlig trend i resultatet och som visar att benchmarking och en noggrann insiktsbaserad sourcingprocess kan ge stor effekt och skapa ett högre värde per spenderad krona. Med över 125 miljarder kronor i leverantörsinköp i år så betyder det mätbara effekter i värdeskapande, säger Hans Werner.

Han tycker också att det är noterbart att de största internationella leverantörerna är kraftigt underrepresenterade på topplistan inom samtliga områden.

Det förklarar han med att en stor leverantör inte automatiskt behöver betyda bästa valuta för pengarna, så kallad "return of investment", jämfört med en mindre leverantör.

Hans Werner noterar också en nästan total avsaknad av de stora aktörerna med stora åttaganden och som har stora marknadsandelar. Bland de stora lyser leverantörer som IBM, HP, Tieto, Logica och CSC i stort sett med sin frånvaro.

Fakta

Följande leverantörer har fått högst genomsnittligt kundbetyg inom respektive huvudområdet i Radars rapport Leverantörskvalitet 2013. Inom parentes anges föregående års placering:

Infrastruktur
1. Addpro (5)
2. Caperio (1)
3. HP ny
4. B2B IT-Partner (4)
5. E-man ny

Outsourcing och drift
1. Dicom (2)
2. Ninetech (5)
3. DGC ny
4. GDM (4)
5. Logica ny

Resurskonsulter
1. Kontract IS Services (5)
2. Softronic ny
3. E-man ny
4. Fujitsu (1)
5. Sogeti (ny)

Verksamhetslösningar
1. Decidokompetensor (ny)
2. Acando (3)
3. Logica (2)
4. Infotool (ny)
5. Evry (ny)

Radars rapport Leverantörskvalitet 2013 omfattar leverantörer på den svenska marknaden inom huvudområdena Infrastruktur, Outsourcing och drift, Resurskonsulter och Verksamhetslösningar.