Förvärvet av de båda bolagen är tänkt att stärka 21Grams erbjudande till portoköpare och tryckerier i Norden.

De uppköpta bolagen Postsort och KC Data utvecklar säljer adresserings- och sorteringsprodukterna Postsort och Mailsort, med över 150 av Nordens tryckerier och bokbinderier som kunder.

Sedan starten 2004 har 21Grams haft som affärsidé att hjälpa svenska portoköpare till lägre portokostnader.

2012 omsatte 21Grams cirka 325 miljoner kronor och med över 600 kunder står bolaget före uppköpen för var femte adresserat brev som skickas i Sverige.

Bland företagens kunder finns de stora portoköparna inom bank, försäkring, pension, tele/energi, insamlingsorganisationer och offentlig sektor.

– Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att fördjupa vår tjänsteleverans mot direktreklamsidan, som står för halva den nordiska postmarknaden, säger Stefan Blomqvist, vd på 21Grams.