När Kammarkollegiet förra veckan meddelade vilka leverantörer som tilldelats ramavtal i den stora upphandlingen av kontorsstöd i molnet fanns inte Microsofts tjänst Office 365 bland de vinnande leverantörernas produkter.

Microsoft hade inte ens svarat, eftersom upphandlingen enligt företaget ”inte återspeglar de krav som marknaden ställer på molntjänster”.

Nu visar det sig att Microsofts Office 365 inte levt upp till de grundläggande krav som Kammarkollegiet ställt på molntjänsten.

– Hade Microsoft känt att deras tjänst klarade kraven vi ställer, så tror jag att de hade kunnat lösa de andra frågorna. Men leverantörerna har kommit olika långt när det gäller att uppfylla alla relevanta krav för en sådan här tjänst, säger Daniel Melin, ansvarig för upphandlingen på Kammarkollegiet.

Konflikten tydliggörs med följande exempel: När Computer Sweden går igenom Kammarkollegiets grundkrav är ett att användarna ska kunna göra flernivålistor, vilket inte går i den webbaserade ordbehandlaren i Office 365. Vill användarna ha den funktionen får de gå till Officepaketet på skrivbordet.

Det är här skiljelinjen går. Microsoft vill kunna leverera en hybridlösning mellan webb och skrivbord och att kunderna ska kunna tillgodoräkna sig tidigare investeringar som de gjort, i exempelvis Officepaketet.

Kammarkollegiet har enbart varit intresserat av en ren webb- baserad molnlösning – att alla komponenter ska kunna användas i en webbläsare.

Daniel Akenine, teknisk chef på Microsoft, säger:

– Funktionalitetskraven blev sekundära på grund av att upphandlingen hade infört begränsningar på hur molntjänsten får konsumeras. Alla funktionskraven uppfylls i Office 365, men de är beroende på vilka klienter man väljer att använda, webb eller Officeklienten. Det grundläggade problemet blir när man börjar ställa krav på klienter.

– Upphandlingen var alltså för smal för stora plattformar som Office 365. Den skulle bli alldeles för begränsande. Större kommuner vill ha mer funktionalitet och större möjligheter till flexibilitet. De skulle inte heller få igen investeringar de redan gjort.

Daniel Melin på Kammarkollegiet är förvånad över att Microsoft drog sig ur upphandlingen. Han säger att de haft en dialog och att Microsoft varit väldigt intresserat under resans gång.

– Vi har jobbat i över ett år med hur vi skulle skapa den här upphandlingen. Vi har haft en nära dialog med leverantörer och andra aktörer om hur den ska hanteras. Ingen inom EU har gjort detta tidigare, därför har vi varit extra noggranna. Jag kan säga att Microsoft deltagit väldigt i arbetet, de har varit mycket intresserade och hjälpsamma.

Fakta

  • Kammarkollegiets stora molnupphandling ”Kontorsstöd som molntjänst 2012” är den första ramavtalsupphandlingen någonsin av molntjänster till myndigheter och kommuner – och har pågått under lång tid.
  • I september förra året skrev Computer Sweden att Kammarkollegiet lade sista handen vid upphandlingen. Tanken var då att den skulle innehålla ett grundläggande molnbaserat ”officepaket” plus kontorsapplikationer för e-post, kalender och adressbok. Kravet var att alla komponenter ska kunna an-vändas i en webb-läsare.
  • När Kammarkollegiet i förra veckan avslöjade vilka leverantörer som fick ramavtal stod det klart att ingen av dessa representerade Microsofts molntjänst Office 365. I stället blev det storslam för värsta konkurrenten Google. Cybercom, Visma, Avalon och Redbridge fick avtal – och de tre första erbjuder Google Apps som produkt medan Redbridge använder VMware-ägda Zimbra.
  • Microsoft gick dagen därpå ut med att företaget inte svarat på upphandlingen och att de uppmanat sina partner att inte heller göra det. ”Efter noggrann genomgång av upphandlingens utformning valde vi att inte delta i upphandlingen och beslutet fattades i dialog med partner, kunder och företrädare för molnbranschen”, skrev bolaget i ett pressmeddelande.

– Den främsta anledningen till att inte svara är att upphandlingen inte återspeglar de krav som marknaden ställer på molntjänster. Den är så snävt definierad att för de flesta av våra kunder skulle det innebära ett steg tillbaka i stället för ett steg framåt, säger Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft.