Advokat Biörn Riese, vid Mannheimer Swartlings advokatbyrå, som på Teliasoneras uppdrag granskat bolagets affärer i Uzbekistan riktar under förmiddagens presskonferens allvarlig kritik mot Teliasonera. Han hittar dock inte bevis för att mutbrott eller penningtvätt skulle ha skett.

– Men det finns brister i informationen, och man kan inte heller avföra misstankarna som finns genom den här utredningen, säger han.

Under presskonferens berättar Biörn Riese att utredarna tagit del av en omfattande dokumentation, bland annat 40 000 e-postmeddelande och de har även intervjuat 35 personer. Han påpekar dock att de intervjuer som granskarna gjort bygger på frivillighet, i motsats till åklagare och polis kan de inte tvinga personer att ställa upp. Bland annat har de inte kunnat höra den förra telekomministern i Uzbekistan, något de anser hade varit önskvärt.

– Det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot projektledning, verkställande direktörer och styrelse. Det är brister på flera nivåer.

– Det finns en rad anmärkningsvärdheter och oklarheter kring den här investeringen.

– Gör man affärer i en korrupt stat bör man helt enkelt vara mer noggrann än vad Teliasonera varit.

Biörn Riese konstaterar i utredningen bland annat att "ambitionsnivån när det gäller att skaffa sig kunskap om den lokala partner har varit mycket låg - från styrelsen ned till projektledningen".

Han konstaterar också att "när de olika avtalen om förvärv av frekvenser och nummerserier ingicks var det okänt för Teliasonera hur den lokala partnern och sedermera Takilant och dess dotterbolag Teleson Mobile anskaffade dessa".

"Denna ambitionsnivå innebär också att Teliasoneras egna riktlinjer inte följts fullt ut", skriver Riese i rapporten.

Det var i september som SVTs Uppdrag Granskning gick ut med uppgiften att Teliasonera ska ha betalat ut över 2,2 miljarder kronor i misstänkta mutor för en 3g-licens.

Under en presskonferens därefter gick vd Lars Nyberg ut och förnekade uppgifterna.

– Jag är fullständigt övertygad om att vi vare sig har mutat eller sysslat med penningtvätt, sa han vid det tillfället och gav ett tydligt svar på vad han skulle göra om det visar sig att uppgifterna stämmer.

– Då avgår jag, antar jag.