Efter fem och ett halvt år lämnar Lars Nyberg posten som vd på telekomoperatören Teliasonera. Det uppger han under fredagsförmiddagen, bara kort efter att Teliagranskaren advokat Björn Riese lagt fram sin utredning om bolagets affärer i Uzbekistan.

Lars Nyberg uppger i ett pressmeddelande att han gör det efter att styrelsen inte vill uttala stöd för honom.

– I samband med att styrelsen fick ta del av Rieses rapport fick jag information om att stora förändringar kommer att ske i styrelsen. För att fortsätta verka som vd behöver jag en fungerande styrelse och deras uttalade förtroende. Jag fick beskedet att de med anledning av de förestående förändringarna inte var beredda att uttala sig i förtroendefrågan. Med det beskedet bestämde jag mig för att lämna vd-posten, därför väljer jag att avgå.

Nyberg säger:
– Jag känner en stor lättnad över att Mannheimer Swartlings utredning inte funnit något belägg för anklagelserna att Teliasonera begått mutbrott eller deltagit i penningtvätt, eftersom jag själv varit så övertygad om detta.

– Samtidigt riktar utredningen allvarlig kritik mot Teliasonera på flera punkter, bland annat för att vi inte gjorde en mer djupgående analys av den lokale partnern inför etableringen 2007 och undersökte hur de kommit över de tillgångar som förvärvades av Teliasonera. Även om affären var korrekt i juridisk mening borde vi inte ha genomfört den utan att skaffa oss tillräcklig kunskap om motparten. Det är något jag beklagar.

Styrelsen meddelar i dag att de utsett vice vd och finanschef Per-Arne Blomquist till tillförordnad vd och koncernchef.