Efter att Lars Nyberg i dag meddelar att han avgår som vd för Teliasonera - så utser bolagstyrelsen Per-Arne Blomquist till tillförordnad vd och koncernchef.

Blomquist är i dag finanschef på bolaget.