Sedan en månad verkar konsultjätten, som tidigare lystrade till namnet Logica, under namnet CGI även i Sverige. Och som ett led i sjösättandet av det nya namnet var koncernchefen på den kanadensiska konsultjätten, Michael Roach, på besök i Norden för att stifta bekantskap med sina nya marknader.

Och det blir ett väldigt kanadensiskt svar på frågan om vad han vet om sin nya spelplan Sverige.

– Inte så mycket, mer än att de har de näst bästa hockeyspelarna i världen, säger han och skrattar, men tillägger sedan:

– Jag känner till vår position i Sverige, och jag vet att vi har kunder som gillar att göra lokala affärer. Och personligen är jag väldigt entusiastisk. Reaktionerna efter förvärvet har varit extremt positiva och dessutom kan vi glädja oss åt att aktien redan har gått upp.

Precis som hans Sverigechef Björn Ivroth tidigare har gjort sjunger Michael Roach den lokala närvarons lov. Och det är det budskapet CGI kommer att fortsätta leva efter.

– Många av våra konkurrenter tänker globalt först, och lokalt sedan. Vi kommer från andra hållet och startar med kunden och gör det globalt utifrån det. Det vi sysslar med är ju affärer med människor, och då är det människor som ska göra det. Vår styrka har alltid varit att vara väldigt lokala. Idag har vi över 400 kontor i 40 länder, säger Michael Roach.

Missionen om det lokala budskapet gör också att Michael Roach inte kommer att lägga sig i det svenska arbetet i onödan.

– Vi har inte en centraliserad modell, utan det är Björn som ska vara kung i Sverige. Han ska utveckla marknaden, och han är ansvarig för leveransen. Han kommer därefter att mätas på samma saker som jag mäts på när det gäller resultatet.

För att nå rätt resultat är det alltså kunden som ska vara i fokus. Ett av de tydligaste avtrycken som CGI och Michael Roach har gjort på det svenska bolaget är bolagets ”kokbok”, ett så kallat Management Framework, där olika kriterier för kundbemötande tas upp. Ett stort jobb läggs ner på att vid varje avtal mäta såväl kundnöjdhet som kundlojalitet.

Michael Roach talar sig också varm om en annan del av CGIs decentraliseringsmodell, vars syfte är att skapa incitament för alla lokala kontor.

– Innan affären med Logica var 85 procent av våra anställda aktieägare, säger han och påpekar att även de svenska medarbetarna kommer att få möjlighet att köpa aktier enligt ett optionsprogram.

– Vi ska rulla ut vårt program i Europa också. Det enkla skälet för det är att när du äger något så bryr du dig mer om det, så vi får mer lojala medarbetare. Jag brukar förklara det med att ingen tvättar en hyrbil.

Montrealboende Michael Roach kom till CGI 1998, i samband med att bolaget köpte Bell Canada, där Michael Roach var vd. Sedan dess har bolaget vuxit rejält. Från 2 500 medarbetare 1998 till drygt 71 000 idag.

Av dessa är runt 9 000 anställda i Norden, där den i särklass största verksamheten är den svenska som idag har knappt 5 000 anställda. Men förvärvet av Logica ska inte ses som en jakt efter att bli störst.

– Nej, vi vill inte vara störst, vi vill lägga till kapacitet och vi vill ha de bästa. Om du frågar mig så är jag inte rädd för ett bolag för att det är stort, jag är mer rädd för de bolag som är fokuserade, säger han.

Bland det första som hände efter förvärvet var också att CGI skar ner personalstyrkan med 500 personer, något Michael Roach ansåg var nödvändigt utifrån marknadsförutsättningarna.

– Det är kunderna som är vår värdemätare, och sådant här händer när vi inte har tillräckligt mycket tillit från våra kunder. När vi förlorar 500 personer blir vi sämre som företag, men det är kunderna som avgör hur många vi ska vara.

Trots att bolaget har behövt anpassa sig efter den allt hårdare och mer prispressade marknaden hävdar Michael Roach att han inte räds de indiska konsultjättarnas framfart. Tvärtom tror han att CGIs modell kommer att vinna i längden.

– De säljer timmar till kunder och vi säljer output. Det de vill är sälja fler timmar och kanske har 100 000 människor där vi har 30 000, trots att vi har samma intäkter. Det är helt enkelt olika affärsmodeller och personligen tycker jag att de borde lyfta modellen och se vad kunderna behöver.

En del av verksamheten som båda sidorna har pekat mycket på efter CGIs förvärv är att det hos båda de fusionerande parterna har funnits en stor verksamhet inom offentlig sektor.

– Ja, det är en nyckeldel i vår strategi. 35 procent av vår verksamhet finns inom den offentliga sektorn globalt. I Sverige är den siffran i dagsläget strax under 30 procent, säger Michael Roach.