Groupon, som är ledande på rabatter och kuponger på nätet, lyckades inte komma i närheten av prognosen under sitt fjärde bokslutskvartal. Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 638 miljoner dollar, en ökning med 30 procent. Analytikerna hade förutspått 640 miljoner dollar i omsättning. Groupon tvingas skruva ned prognosen för första kvartalet till mellan 560 miljoner och 610 miljoner dollar i omsättning, där analytikerna tidigare hade förutspått en omsättning på 648 miljoner dollar, enligt Bloomberg.

Företagets vd Andrew Mason ställs nu inför ett allt hårdare tryck från investerarna och styrelsen. Redan i november läckte det ut uppgifter om att han skulle bytas ut, men han fick då en tidsfrist på några kvartal för att reda ut situationen. Groupons stora problem är att framför allt e-handeln viker i den svaga konjunkturen, samtidigt som företaget är nästan helt beroende av sitt rabattsystem. Försöken att vidga Groupon till att spela en mer aktiv roll inom e-handel har inte lyckats.

Groupon gör en förlust under första kvartalet på 81 miljoner dollar, att jämföra med 65 miljoner dollar i förlust för ett år sedan. Förlusten på kvartalsbasis ligger på 12 cent per aktie, att jämföra med analytikernas prognos på en förlust på 2 cent per aktie.

Aktien föll 29 procent efter beskedet, till 14,25 dollar. Aktien har minskat med 70 procent i värde sedan Groupon börsnoterades i november 2011. För året som helhet gick det bättre. Groupon rapporterade en omsättning på 2,33 miljarder dollar, en ökning med 35 procent och en vinst på 98,7 miljoner dollar, att jämföra med en förlust på 233,4 miljoner dollar under 2011.