Redan vid 15 års ålder skrevs Deniz Yildirim in på militärgymnasium. Några år senare började officershögskolan i Ankara. Planen var klar: Han skulle in i armén som elitsoldat i specialstyrkorna. De extrema färdigheterna, målfokuseringen och riskerna lockade.

Att han tio år senare skulle ha drivit upp och sålt ett konsultbolag till en börskoncern i ett betydligt kallare land 300 mil bort fanns inte i sinnevärlden.

– När man börjar i det militära så tidigt blir man väldigt ”single minded”. Hjärntvätt är ett starkt ord, men det är något ditåt. Man bryr sig inte om omvärlden, säger Deniz Yildirim.

Han tillhörde eliten inom skytte, dykning och fallskärmshoppning. , men trots en utstakad karriär kom andra tankar.

Med bara några månader kvar av den fyra år långa utbildningen hoppade han av.

– Min mamma hade köpt en dator och jag fick se internet. Då förstod jag att det fanns helt andra möjligheter. Ändå var det ett svårt beslut.

– När man slutfört officershögskolan måste man göra 15 års militärtjänst för att betala tillbaka till staten. Nu blev min familj skuldsatt. Det är ungefär som CSN, med skillnaden att CSN inte tar betalt för ammunition.

Deniz Yildirim lämnade Turkiet för Sverige och Lund. Vid sidan av studier knäckte han extra på morbroderns konsultbolag Varchar. 2005 tog han över som vd och majoritetsägare. Knappt två år senare sålde han bolaget till Cybercom för ett mångmiljonbelopp.

Hösten 2010 började Deniz Yildirim på ny kula tillsammans med de tidigare kollegorna Oskar Hülphers och Martin Mazur. Inriktningen för Tretton37 är Dotnetutveckling. Han är åter vd och huvudägare. Den nya planen: Att med erfarenheterna från Varchar, Cybercom och det militära bygga ett stort spjutspetsbolag.

– Militärer är fokuserade, men det är man också som entreprenör. Det handlar om att lösa uppgiften, med en kalkylerad risk. För mig har mycket handlat om att anpassa dessa erfarenheter till det svenska näringslivet.

Tretton37 har växt till 65 anställda. Sedan knappt ett år finns kontor i Stockholm, med elva medarbetare som under året ska bli 20.

Deniz Yildirim anser att konsultbranschen de senaste åren hållit på att gräva sin egen grav. Inte minst i Skåne har de stora inköparna helt lyckats flytta fokus till prisfrågan.

– På sikt dödar det regionens utvecklingspotential. Vi kan inte locka den bästa kompetensen om vi inte kan återinvestera i vidareutbildning. Därför har vi valt att arbeta med kunder som värdesätter kunskap och är beredda att ge lite extra för det.

När säljer du Tretton37?

– Jag ska inte sälja det. Vi utmanar konsultbranschen och de fel marknaden gjort under många år. För mig är det en vision som räcker länge.

Fakta

Namn: Deniz Yildirim.

Ålder: 34 år.

Bakgrund: Uppvuxen i Istanbul, flyttade till Sverige 2001.

Bor: Lägenhet i Lund och i Stockholm.

Intresse: En Harley Davidson Heritage Softail Classic från 2002.

Bildat: 2010.

Säte: Lund.

Omsättning 2012: Cirka 45 mkr (29 mkr).

Vinst 2012: Cirka 3,9 mkr (3,1 mkr).

Bland kunderna: Qliktech, Alfa Laval och Sembo.