Det finns en del oro i leden efter Dustins köp av IT-Hantverkarna, som blev klart i somras. Bland de it-hantverkare som IT24 har varit i kontakt med är det blandad kompott i omdömet av sin nya ägare.

Majoriteten ställer sig positiva till den nya konstellationen, men att det inte har varit en helt okomplicerad affär står också klart. Bland annat har de it-hantverkare som har varit franchisetagare fått en kraftig höjning av sin franchiseavgift. Den nya avgiften, som är mer än dubbelt så hög som den tidigare, kan för de mindre kontoren innebära en rejäl smäll.

Christer Hansson är chef för affärsområdet Solutions, vilket innebär att han dels har ansvar för att driva de nya delarna Dustin har fått via förvärv, dels att han leder licensbolaget och finansbolaget.

Frågar man honom om vad han tycker om förvärvet råder det ingen tvekan om att han är väldigt nöjd. Inte minst med det faktum att Dustin idag har representation på 39 orter.

– Hela idén med vårt förvärv av IT-Hantverkarna är att fortsätta det de byggde upp, det vill säga att hitta lösningar som fungerar för små och medelstora företag, säger han.

Han säger att behovet av enklare it-tjänster är stort bland svenska småföretag, och hänvisar till Dustins IT-Kompass, där 1060 företag med 200 anställda eller mindre har fått komma till tals.

– Bland de förretagen är det drygt 50 procent som saknar en it-avdelning. Dessutom svarar så många som 43 procent att de har någon form av problem med sin it varje dag, säger Christer Hansson och utvecklar:

– De flesta företag vill ha en genomgång av sin it-miljö. När de jobbar med oss får de en kontinuerlig översyn. Väldigt många har tjänsten ”Hantverkare i huset”, där man köper ett visst antal timmar och samtidigt får en regelbundenhet.

En annan effekt av att IT-Hantverkarna numera ägs av Dustin är att företagets signum, timpriset enligt hantverkarmodell, har höjts rejält. Det nya timpriset på 595 kronor är runt 20 procent högre än det tidigare.

– Vi har fått ut prisjusteringen till kunderna och de flesta har tagit det helt okej. Det finns säkerligen ett antal personer som är lite oroliga, men vi är fortfarande prisledande, och den viktigaste delen är att vi har rätt pris. Bolaget har inte prisjusterat sedan 2008, och vi måste hålla den prisnivån om vi ska kunna förbättra våra tjänster, säger Christer Hansson, som tycker att man har hittat rätt nivå.

– Priset ligger absolut rätt. De enda som kan konkurrera med de priserna är lokala spelare. Vi gör kontinuerliga undersökningar hos IT-Hantverkarnas kunder. Vi köpte en kedja som håller hög kvalitet och vi har fått enormt mycket bra respons från kunderna på hur vi jobbar gemensamt med IT-Hantverkarna.

Och än så länge verkar kombinationen timprismodell och prishöjning, inte helt oväntat, ha givit tydlig effekt.

– De två första månaderna under 2013 är de bästa i IT-Hantverkarnas historia, konstaterar Christer Hansson.

Även om vissa har uttryckt missnöje verkar det inte ha varit några större avhopp på personalsidan bland de cirka 300 it-hantverkarna sedan förvärvet blev ett faktum i somras.

– Nej, absolut inte. Det är normalt att folk slutar, men det har inte varit något större avhopp vad jag känner till. Vi har säkert både fått nya hantverkare och det finns säkert också de som har slutat.

En annan del som får kritik efter affären är informationen.

”Det kom ett mejl, det var allt”, sammanfattar en it-hantverkare det som kommunicerats. Att det skulle ha varit dålig information håller dock inte Christer Hansson med om.

– I alla förändringar kan man alltid informera mer. Jag har själv varit ute på de flesta kontoren och vi har ledarmöten varje kvartal, men informationen när man har 39 kontor kan så klart alltid göras bättre.

En av de främsta fördelarna för Dustin efter förvärvet är att man nu, precis som bittra rivalen Atea, har en lokal närvaro i så gott som hela landet.

– Det finns säkert ett antal intressanta orter vi inte finns på idag, som skulle kunna vara intressanta. Men att finnas på 39 orter är få förunnat. Mig veterligen har vi aldrig behövt tacka nej till någon affär på grund av att vi inte har lokal närvaro. Det ger också en fantastisk möjlighet i vår satsning på offentlig sektor, säger Christer Hansson, som bland annat exemplifierar med Kiruna och Östersund på frågan om tänkbara etableringsorter.

Dustin har i sin nordiska satsning på tjänster även förvärvat printbolaget Best Office, samt norska storförvärvet NDS.

Är det färdigförvärvat nu?

– Vi tittar alltid på intressanta bolag, men vi är trygga med den plattform vi har för fortsatt tillväxt. Det känns väldigt inspirerande, avslutar Christer Hansson.