Det nya företaget kommer att heta Digital Inn och får sammantaget elva butiker och fem större serviceverkstäder i landet.

Digital Inn finansierar köpet med egna aktier, men ingen av parterna vill dock uppge storleken på köpesumman.

Det blir Digital Inns vd Magnus Penker som tar över ansvaret för det nya bolaget, med Macotekets vd Markus Danilsons som vice vd och delägare.

– Med förvärvet och genom sammanslagningen av de båda Apple-återförsäljarna Digital Inn och Macoteket, bildas en av de största Apple Premius Reseller-bolagen i Norden med flest konsulter, premiumverkstäder, servicetekiniker och med det största serviceutbudet inom b2b, berättar Magnus Penker, vd på Digital Inn.

Genom samordning av administrationen i de både bolagen och genom att ta bort olönsamma delar räknar Magnus Penker med att skapa god lönsamhet i det nya bolaget.

Macoteket kommer att fasa in sitt nya namn Digital Inn men kommer att behålla det gamla och inarbetade namnet Macoteket när det gäller e-handel och postorder. Samtidigt byter man namn till Digital Inn när det gäller butiks- och företagsförsäljning.

– Digital Inn har sex butiker med sig i boet och Macoteket fem butiker, och slår vi ihop våra butiker i Uppsala så får vi tillsammans elva butiker i hela landet, säger Magnus Penker.

Han räknar med att kunna skapa god lönsamhet i det nya bolaget, bland annat genom att dela på och sänka gemensamma kostnader på den administrativa sidan, säger han.

– Ett av skälen till att vi förvärvar Macoteket är att det krävs storskalighet för att kunna satsa mer på personalen och på träning och utbildning av den. Dessutom måste man ha större lager och fler butiker för att kunna öka servicen mot kunder, säger Magnus Penker vidare.

– Ett annat viktigt skäl är att vi på det här sättet får Nordens största företagsavdelning bland alla Apple Premium Reseller. Vi ser att kunderna i större omfattning kommer från företagssidan efter det att skolan blivit en alltmer olönsam hantering. Därför väljer vi mer nogrannt så att vi inte ger oss på alla stora offentlig upphandlingar, tillägger han.

När det gäller framtiden för det nya, större koncernen tror han på en fortsatt god lönsamhet.

– Jag tror att vi kan växa genom att pressa kostnaderna ytterligare och genom att addera till fler butiker, säljare och konsulter, säger Magnus Penker vidare.

– Det har tagit ett år att få ordning på Digital Inn och nu tar vi nästa steg i den utvecklingen genom att förvärva Macoteket. Genom det får vi tillgång till fler kunder, butiker, verkstäder, konsulter och företagssäljare, säger han.

När Macoteket, som grundades för 24 år sedan, nu förvärvas av snabbväxande Digital Inn beräknas den nya koncernen omsätta drygt 500 miljoner kronor i år och med stabil lönsamhet och möjlighet att utveckla nya b2b-tjänster och hemmanära tjänster. Vidare kommer man att lättare kunna etablera eller förvärva ytterligare verkstäder och butiker,

– Kraven på mobilt, tillgängligt och effektivt arbetssätt tilltar alltmer och gränsen mellan det privata och arbetet suddas ut. Genom förvärvet förstärker vi vår position som kunskapsarbetarens första val när man vill ha Apple-baserade lösningar som fungerar både i det privata och på företaget, säger Magnus Penker och tillägger:

– Genom förvärvet erbjuder vi nu Nordens högst rankade verkstäder, bredaste b2b tjänsteerbjudande samtidigt som förvärvet ger oss Nordens mest utvecklade tredjepartssortiment, säger Magnus Penker.

Macotecets vd och grundare Markus Danilsons blir kvar som vice vd i det nya bolaget:

– Digital Inns förvärv ger oss möjligheten att vidareutveckla vår affärsidé tillsammans med en partner som delar våra värderingar och syn på marknaden.Tillsammans kommer vi att skapa en mycket stark och lönsam verksamhet, samt en bas för fortsatt tillväxt, både inom b2b-tjänster och butiksförsäljning. Dessutom kompletterar våra butikspositioner varandra på ett mycket bra sätt, säger Markus Danilsons.