Kvartalets omsättning var 621 miljoner kronor, en siffra som var 643 miljoner för ett år sedan. IFS konstaterar dock att det handlar om en enprocentig ökning om man justerar för valutaeffekter. Rörelseresultatet blev -92 miljoner kronor, att jämföra med 13 miljoner för ett år sedan. Vinsten per aktie blev -2,94 kronor (0,27 kronor).

– Första kvartalet är som vi sade att det skulle bli vid förra kvartalsrapporten. Vi har också genomfört effektiviseringsåtgärder där vi har sett över personalstyrkan eftersom det var nödvändigt, säger Alastair Sorbie.

Hur många är det som tvingas lämna IFS?

– Vi har inte kommenterat hur många det berör, men det handlar om en kostnad på 92 miljoner som vi tar under det här kvartalet. Jag vill dock påpeka att det här inte är en nedskärning vi gör för att det går dåligt, utan det är något vi gör för att vi vill göra det, och för att vi vill strukturera om. Vi hoppas kunna ta igen det beloppet under året.

Med omstruktureringen vill IFS bland annat öka den del av intäkterna som kommer från licenser.

– Vi vill ha mer från våra produkter än från våra konsulter, och sedan tar vi hjälp av partners i högre grad än tidigare. Vi strävar också efter att kunderna ska använda standardvarianten av våra produkter, istället för att ha kundanpassade lösningar.

Licensintäkterna under första kvartalet var 84 miljoner kronor, vilket är en ökning med sex procent valutajusterat. Underhållsintäkterna uppgick till 226 miljoner kronor, även där en ökning med sex procent, medan konsultintäkterna uppgick till 310 miljoner kronor, vilket är en minskning med fyra procent.

– Licensintäkterna växer med sex procent under kvartalet. Det är den bästa licenstillväxten vi har haft under första kvartalet på fem år. Så det finns en hel del saker som pekar i rätt riktning och visar att vi är på rätt väg, säger Alastair Sorbie.