Det är Teliasoneras första rapport sedan Marie Ehrling tog över som styrelseordförande i den pressade telekomjätten. Hon kunde fått en bättre start. Nettoomsättningen landade på 24,5 miljarder kronor. Det var en nedgång med 4,5 procent jämfört med motsvarande period förra året, då omsättningen var 25,7 miljarder kronor.

Det var också lägre än analytikernas förväntningar som låg på 25,2 miljarder kronor.

Teliasonera står utan permanent vd sedan Lars Nyberg lämnat. I stället är det finanschefen Per-Arne Blomquist, som hoppat in som tillförordnad vd, som presenterar rapporten. Han säger i en kommentar:

– Vår bransch fortsätter att genomgå en period av förändring då traditionella affärsmodeller ifrågasätts på grund av nya kundbeteenden. Konkurrenssituationen är alltjämt utmanande på många marknader och sätter press på intäkterna.

Vinsten mätt i rörelseresultat före engångsposter sjönk 3,7 procent till 6,6 miljarder kronor.

Teliasonera uppger annars i rapporten att utsikterna för 2013 är oförändrade. "Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas bli oförändrad, valutakursförändringar kan komma att ha en betydande påverkan på redovisade belopp i svenska kronor", skriver bolaget.