Affärssystembolaget SAPs intäkter växte med 7 procent, till 3,6 miljarder euro under första kvartalet. Vinsten ökade med 17 procent och landade på 520 miljoner euro. Den största delen av intäkterna, den som kom från mjukvaran, ökade med 11 procent, till 2,9 miljarder euro.

Den del som växte allra mest var dock SAPs molntjänster, där prenumerations- och supportintäkerna ökade med hela 373 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Omsättningen för den delen landade på 137 miljoner euro.

När det gäller Norden säger Jan Thorell, vd för SAP i Norden och Baltikum, att bolaget levererat starka resultat i första kvartalet, särskilt i Sverige.

– Vi ser nu ett enormt intresse för våra in-memory-baserade lösningar och plattformar för dataanalys, beslutsstöd och mobilitet. Det beror på att företagen börjar förstå de enorma affärsfördelar som kommer av att kombinera ny teknik med befintliga affärssystem, säger han och konstaterar nöjt att man även lyckats attrahera små och medelstora företag.

– Medan stora företag vanligtvis ligger i framkant när det gäller att införa innovativa it-lösningar ser vi hur allt fler små och medelstora företag vill dra nytta av fördelarna med våra affärslösningar för att komma närmare sina kunder. Därför är vi inte överraskade att en av våra första nordiska kunder på nyligen lanserade SAP Business Suite on Hana är ett medelstort tjänsteföretag, den norska leverantören av hr-tjänster Zalaris.