Sedan Lars Nyberg avgick som Telia-vd under tumultartade former i början av året, som en följd av Uzbekistan-skandalen, är det doldisen Per-Arne Blomquist som styr den dagliga verksamheten på operatörsjätten – åtminstone fram till att styrelsen hittat en permanent lösning.

Men även om Blomquist inte är något välkänt ansikte för den breda allmänheten är han knappast någon gröngöling i sammanhanget. Han har varit finansdirektör på Teliasonera sedan 2008, och har innan dess varit bland annat vice vd för SEB.

Det var emellertid en ganska svag delårsrapport han presenterade under fredagen. Omsättningen under första kvartalet gick ner med 4,5 procent och rörelseresultatet med 4,1 procent. Men Per-Arne Blomquist själv är nöjd med resultatet.

– Det har varit ett väldigt turbulent kvartal. Men jag är stolt över att vi kan presentera en rapport, där vi lyckas skydda och till och med öka vinstmarginalen, säger han.

– Så länge mobil data växer så växer vi som företag – om vi lyckas utnyttja den utvecklingen.

Och det är just här skon klämmer. För hittills har inte mobiloperatörerna lyckats hitta rätt affärsmodell för att få fart på försäljningen. Detta konstateras också i rapporten:

– Vår bransch fortsätter att genomgå en period av förändring då traditionella affärsmodeller ifrågasätts på grund av nya kundbeteenden. Konkurrenssituationen är alltjämt utmanande på många marknader och sätter press på omvärlden, konstaterar Blomquist i rapporten.

Under presskonferensen var det tydligt att Blomquist sätter stor tro till nya former av abonnemang, som till exempel det ”familjepaket” som bolaget lanserade i påskas och som innefattar att konsumenterna ska kunna ansluta flera mobila enheter till ett abonnemang, med ett fast pris på samtal och textmeddelande, och sedan kunna dela på surfpotten.

– Det här är en mer hållbar affärsmodell för oss i en värld där användandet av mobila data ökar kraftigt, samtidigt som det är ett innovativt erbjudande till användarna.

Hur har det då mottagits?

– Vad jag har förstått har 22-23 procent av nyförsäljningen under den här perioden varit relaterad till de här erbjudandena. Men det här är det första stora testet, och vi behöver fem, sex veckor för att utvärdera det här.

Per-Arne Blomquist tillägger dock att det här bara är en av flera lösningar som måste till för att Teliasonera ska kunna bryta trenden av minskad omsättning.

Analytikerna var dock inte imponerade av Teliasoneras rapport för första kvartalet. Vid 13.30 hade Teliaaktien gått ner med 2,5 procent och handlades till 42,33 kronor.

Fakta

Styrelsen i Teliasonera meddelande i början av februari att de utsett finansdirektören Per-Arne Blomquist till tillförordnad vd och koncernchef på Teliasonera. Jakten på en permanent vd är i full gång.