När Qbranch byter ut it-utrustningen hos sina kunder, vilket vanligtvis sker vart tredje till vart fjärde år, innebär det också att den måste tas om hand. Enligt bolagets uppgifter fasas mellan 7 000 och 8 000 datorer och andra it-produkter ut årligen.

Nyligen genomförde Inrego sin första del av det samarbetet genom ett första återtag av servrar och nätverksutrustning. Qbranch säger att man tidigare har samarbetat med olika återanvändningsföretag, men väljer alltså nu istället att samarbeta med en leverantör.

– Vi tycker att det är viktigt med återanvändning av både miljöskäl och ekonomiska skäl. Vi har sökt efter en partner som kan ta hand om hela processen kring återtag och avlasta oss, en partner som lever upp till våra och våra kunders krav på säkerhet och miljönytta. Inrego uppfyller kravlistan på alla punkter, säger Anders Harling, marknads- och kommunikationschef på Qbranch.

– Vi är stolta över förtroendet från Qbranch och ser fram emot att samarbeta för att minska it-utrustningens klimatpåverkan och skapa värden genom återanvändning, säger Inregos vd Jonas Karlsson.