Det är danska tidningen Computerworld som skriver om CSCs senaste åtstramning. Totalt ska 260 nordiska tjänster försvinna, av vilka majoriteten, cirka 200 berör Danmark.

– Vi reducerar antalet tjänster med 260 i Norden. Vi räknar med att det sker så snabbt som möjligt, senast vid utgången av maj, säger bolagets vd Jørgen Jakobsen til Computerworld.

Bakgrunden till den senaste nedskärningen är en anpassning efter CSCs globala leveransstruktur, där hela koncernen ska bli mer lönsam.

Under de kommande veckorna ska företaget inleda dialog med de anställda för att undersöka om det finns några ”frivilliga avgångar”.

Jørgen Jakobsen säger till Computerworld att Norden fortfarande är en viktig marknad, och att han räknar med att CSC kommer att vara ett lönsamt bolag efter nedskärningarna.