EQT köper 91 procent av IP-Only Telecommunication AB. Genom förvärvet vill EQT ytterligare stärka IP-Onlys marknadsnärvaro och tjänsteutbud genom att erbjuda en ”förbättrad kapitalbas, öka investeringstakten och möjliggöra selektiva tilläggsförvärv”.

– IP-Only är ett intressant företag med en spännande och utvecklingsbar position bland kapacitetskrävande företag och operatörer, men framför allt med potential att skapa ett verkligt öppet alternativ till nuvarande fibernätsägare. Både genom att konsolidera lokala befintliga nät och att fortsätta investera i finmaskig utbyggnad på den svenska fibermarknaden. En uppgift helt i linje med den svenska regeringens bredbandsmål för 2020, säger Gunnar Asp, industriell rådgivare till EQT och föreslagen ordförande i styrelsen för IP-Only.

– I det digitala samhälle som nu växer fram behöver Sverige ett rikstäckande, öppet fibernät som är konkurrensneutralt för tjänsteleverantörerna. IP-Only har länge levererat kraftfulla datakommunikationstjänster till större företag och det känns nu otroligt spännande för oss att få satsa vidare och utveckla nätinfrastrukturen och tjänster tillsammans med den kompetens och de finansiella resurser som EQT tillför, säger IP-Onlys vd Mikael Philipsson om sin nya ägare.

Jörgen Svanlind, styrelseordförande i IP-Only, är påtagligt nöjd med att få in nya ägare efter att bolaget genomgått en tuff tid.

– Efter en längre tid med finansiellt ansträngt läge avslutas nu den finansieringsprocess som startade hösten 2011 på bästa möjliga sätt. Styrelsen är positiv till affären och målet att säkerställa en uthållig finansiell position för bolaget är nu uppfyllt. Med EQT som ägare får IP-Only en fantastisk möjlighet att realisera sin fulla potential.

IP-Only är privatägt och grundades 1999. 2002 köptes det skandinaviska fibernätet från KPNQwests konkursbo. Sedan dess har runt 3 miljarder kronor investerats i IP-Onlys nätverksinfrastruktur.

EQT säger att en ökande datatrafik i form av videotjänster med hög kvalitet, molnbaserade tjänster och videokonferenser, gör att IP-Only är extra intressant.

– Datatrafiken kommer att fortsätta växa i snabb takt och gör fortsatt konvertering till fiberteknologi ofrånkomlig. EQT har omfattande erfarenhet från kabel-tv och kommunikationsbranschen och vi tror att med IP-Only som bas, har EQT förmågan att skapa en ledande och oberoende operatör av öppna fibernät i Sverige, säger Jannik Kruse Petersen, partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT.