Tanken är att operatörsjätten ska centralisera verksamheten i Stockholm till ett och samma ställe.

Det sker genom man flyttar cirka 3 500 medarbetare från Farsta och Stureplan till nya och 50 000 kvadratmeter stora och moderna kontorslokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Sammanlagt berör flytten cirka 3 500 personer, som enligt planerna ska flytta in i de nya lokalerna i början av 2017.

– Anledningen till att vi nu flyttar till nya, gemensamma lokaler för Teliasonera och Telia är att vi vill ha en samlad arbetsplats för att kunna skapa en arbetsmiljö som speglar vårt varumärke och vårt framtida behov, säger Iréne Krohn, pressansvarig på Teliasonera.

I dag sitter Telias svenska verksamhet i Farsta på en klassisk adress på Mårbackagatan i ganska gamla och omoderna lokaler och utspridda över sammanalagt åtta olika hus.

– De nya lokalerna som NCC bygger åt oss anpassas helt för våra behov, och ger bra förutsättningar för att jobba effektivare samtidigt som de också är miljöcertifierade. I och med flytten får Teliasonera en lägre kostnad per arbetsplats än vad vi har idag, säger Iréne Krohn.

Genom flytten får den högsta ledningen för Teliasonera och för Telia, som är vårt svenska varumärke, en gemensam adress, vilket också gör att man kan jobba effektivare tillsammans, säger Iréne Krohn.

Telia har varit på jakt efter nya lokaler i flera år för att kunna slå ihop sina verksamheter i Stockholm.

Det lokalerna som bolaget nu hittat ligger i Kristineberg på västra Kungsholmen och är på 50 000 kvadratmeter. Det är omkring hälften av de utrymmen som Telia idag nyttjar i Farsta.

I dag hyr Teliasonera cirka 5 500 kvadratmeter yta vid Stureplan och omkring 70 000 kvadratmeter konstorsyta i Farsta.

Det är NCC Property Development som tecknat avtal med Teliasonera om att bygga lokalerna för den gemensamma etableringen av bolagets samlade verksamhet i Stockholmsområdet.

Byggstarten för lokalerna är beräknat till i början av 2014 med inflyttning under våren 2017.

Fastigheten byggs som en ”Greenbuilding-fastighet” med certifiering för det internationella miljöcertifieringssystem Breeam.