Men med de åtgärder som bolaget satt in hoppas bolagets nya vd Carlos Riera på en klart förbättrad lönsamhet under de kommande kvartalen som direkt följd av åtgärdsprogrammet.

För första kvartalet i år minskade Alltele omsättningen med 13 procent till 173 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en omsättning på 199,5 miljoner kronor samma kvartal året före.

Rörelseresultatet störtdök till minus 30,2 miljoner kronor jämfört med ett resultat på 1,3 miljoner kronor motsvarande period 2012. Periodens resultat har påverkats negativt av engångskostnader på 20,9 miljoner kronor och nedskrivningar om 1,1 miljoner kronor.

Under första kvartalet har Allteles förvärv av Universal Telecom genomförts och godkänts av aktieägarna, vilket innebär att det nya helägda dotterbolaget Alltele LDA kommer att driva verksamhet med Allteles och Universals sammanslagna kundstockar på den svenska konsumentmarkanden.

Under rapportperioden har Alltele också genomfört olika aktiviteter på flera olika punkter som man hoppas ska lägga grund för en mer lönsam tillväxt under följande kvartal.

Dit hör en satsning på en mer flexibel nätinfrastruktur, vilket bland annat resulterat i förhandlingar med företagets leverantörer och en minskning av deras kostnad per enhet mot Alltele, liksom en omstrukturering av deras avgiftsstruktur för att bättre passa kundernas trafikmönster.

Vidare har Alltele fullföljt affärsplanen från fjärde kvartalet 2012 och därmed påbörjat minskningen av antalet kontor och lokaler och, i samband med detta, centraliserat huvudfunktioner till Stockholm och Skellefteå