Den nya E-barometern visar att tillväxttakten är den högsta sedan 2007. Ökningen under första kvartalet 2013 var 18 procent, vilket inte uppnåtts under årets första tre månader sedan 2007.

E-barometern ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research. I den senaste rapporten framkommer också att sport och fritid ökar mest, med 32 procent. Men den bransch som verkligen har lyfts på webben är hemelektronik, som ökat med 20 procent, att jämföra med 13 procent under första kvartalet 2012. Det sker dessutom samtidigt som hemelektronikbranschen i sin helhet minskat sin omsättning med 5,5 procent.

– Tillväxttakten för e-handeln bekräftar bilden från förra årets sista kvartal att e-handeln nu är inne i en ny fas där den är strategisk viktig för hela detaljhandelns utveckling, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.