Det nya intranätet ska fungera som en naturlig samlingspunkt för Cloettas totalt 2 600 anställda som är utspridda i tolv länder. Plattformen baseras på senaste versionen av Sharepoint 2013 och intranätsramverket Avantime Connect.

– Cloetta har idag ett mycket gammalt intranät. Med den nya plattformen kommer de att få en effektivare och starkare internkommunikation som främjar både kunskapsdelning och samarbete över gränserna, säger Åsa Söderbaum, projektansvarig på Avantime och utvecklar:

– Sociala moment på intranätet är en självklarhet och utgör stommen i kommunikationsmodellen. Med den nya plattformen kommer Cloetta kunna föra samman organisationen på ett mycket smidigare sätt än tidigare.

Det nya intranätet beräknas sjösättas under hösten 2013.

– Att valet föll på Avantime beror framförallt på att de har ett färdigt koncept i form av en paketlösning som redan används av många av Avantimes befintliga kunder, men också deras erfarenhet av att leverera globala intranät för börsnoterade bolag, säger Jacob Broberg, informationsdirektör på Cloetta.