Den nya konstellationen gäller från och med den 1 juni. Castra har sedan tidigare, utöver huvudkontoret i Göteborg, även ett lokalkontor i Stockholm. Tack vare Avaio lägger bolaget nu till Öresundsregionen i sin marknadsnärvaro.

– Avaio blir med sin specialistkompetens en perfekt pusselbit inom vårt affärsområde ledning och styrning och en fantastisk möjlighet att etablera oss i syd. Castra är under stark tillväxt och sammanslagningen med Avaio är en följd av vår strategi – att skapa nischade specialistbolag inom vår bransch, säger vd Mikael Hammarin.

Avaio erbjuder specialistkunskap inom projektledning, kravhantering och verksamhetsutveckling. Sammangåendet innebär att bolaget förstärker Castras erbjudande inom ledning och styrning. Fusionen innebär också att Avaio framöver kommer att vara verksamt under namnet Castra.

IT24 har tidigare skrivit om Castra, som sålde av en del av bolaget ill B3IT. Sedan dess har den resterande delen av bolaget valt att göra en nysatsning.

– Detta var ett led i utformningen av Castras nya strategi, att skapa ett entreprenörsdrivet och nischat konsultbolag med stor möjlighet för den enskilde konsulten att vara med och utforma verksamheten i form av bland annat delägarskap. Nysatsningen har inneburit att vi på ett halvår har vuxit från sju till 27 medarbetare, säger Mikael Hammarin.