I april meddelade norska kedjan Komplett att man tecknat avtal om att köpa snabbväxaren Webhallen i en uppmärksammad affär.

Nu visar det sig att svenska myndigheter kan sätta käppar i hjulet för affären. Konkurrensverket, som godkänner alla större förvärv, har beslutat inleda en fördjupad undersökning av affären.

Orsaken är att företagen i sin anmälan av förvärvet angett att de konkurrerar främst inom detaljhandelsledet, inte i återförsäljarledet. Det är det som Konkurrensverket nu funnit anledning att granska.

"Enligt vad som framkommit är parterna särskilt starka konkurrenter vad gäller försäljning av datorkomponenter till konsumenter som själva bygger eller anpassar sina datorer. Flera av de större konkurrenter som parterna uppgett i sin anmälan är verksamma i ytterst begränsad omfattning inom detta område och det finns få företag som kan erbjuda reell konkurrens. Enligt vissa uppgifter kommer parterna genom koncentrationen att få en mycket stark ställning vad gäller försäljning av datorkomponenter till konsumenter. Det finns också skäl att utreda koncentrationens effekter i grossistledet för dessa produkter", skriver Konkurrensverket i sitt beslut.

Konkurrensverket har nu möjlighet att utreda ärendet upp till tre månader. Senast 4 september ska myndigheten besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att förvärvet förbjuds.