Genom att köpa Göteborgskonsulten Infocube i det närmaste dubblar affärssystemsleverantören Jeeves sin personalstyrka. Den fusionerade verk-samheten får över 200 anställda. Från att konsult- och utbildningsförsäljningen har stått för en femtedel av omsättningen blir mjukvaruförsäljningen och konsultdelen likvärdiga.

– Jag tror inte att den här typen av verksamhet enbart ska förlita sig på indirekt försäljning. Infocubes ägare var intresserade av att sälja och passade bra eftersom de nästan uteslutande har jobbat med vårt affärssystem, säger Jeff Tognoni.

Han tillträdde som vd för Jeeves i augusti 2012 som ett led i att amerikanska riskkapitalbolaget Battery Ventures köpte ut bolaget från Stockholmbörsen tidigare under året. Prislappen var 237 miljoner kronor.

Köpet av Infocube är det första under den nya ägaren och Jeff Tognoni beskriver de fortsatta tillväxtplanerna som mycket aggressiva.

– Den affären är inte typisk. Mer troligt är att vi förvärvar andra mjukvaruföretag som utvecklar affärssystem till små och medelstora bolag. Vi för samtal om betydligt större affären än den här, säger Jeff Tognoni.

Med hänvisning till den amerikanska ägaren är han försiktig med att nämna några siffror. Sista kvartalet som noterat bolag, januari–mars 2012, omsatte Jeeves 50 miljoner kronor. Det motsvarade en tillväxt på åtta procent och enligt Tognoni växte bolaget även sett till helåret. De flesta kunderna finns inom sektorerna logistik och tillverkning.

Hittills har den klart största delen av försäljningen skett i Norden. I förvärvet av Infocube ingår fem anställda i ett dotterbolag i Chicago som främst har servat svenska kunder på den amerikanska marknaden. Aktiviteten där spelade också in vid förvärvet.

– Den nordamerikanska marknaden är mycket intressant. De anställda där följer med affären och vi planerar att växa ytterligare, säger Jeff Tognoni.

Battery Ventures förvaltar flera miljarder dollar i ett tiotal fonder. I februari stängde bolaget två fonder på totalt 900 miljoner dollar. Bland de tidigare investeringarna finns Groupon.

Fakta

  • Konsultbolaget Infocube har bland annat jobbat med Microsoft Dynamics AX och Qlikview, men klart största delen av verksamheten har kretsat kring affärssystemet Jeeves Universal.
  • Tidigare personalägda Infocube omsatte 133 miljoner kronor under 2012 med ett resultat efter finansiell poster på drygt 9 miljoner. Hur stor del av ledningsgruppen på Infocube som följer med är enligt Tognoni inte klart i dagsläget.
  • Vid tiden för uppköpet sysselsatte Infocube runt 115 anställda på fem kontor i Sverige och ett i Chicago.