Det är för att effektivisera arbetet i alla delar av verksamheten som banken valt att implementera Qlikview som beslutsstöd, och för att ge de anställda möjlighet att skapa och ta del av en mängd olika sorters beslutsunderlag. Innan implementeringen använde banken SAP Business Objects för standard- och ad hoc-rapportering, samt Microsoft Excel för att dela och analysera data.

Efter det att banken först testat att ge 150 anställda vid huvudkontoret tillgång till Qlikview, bestämde man sig snabbt att göra en bred implementering för att 4 000 anställda tillgång till BI-verktyget på Ipad.

Den turkiska storbanken Türk Ekonomi Bankasi har över 500 kontor och 9 000 anställda med bankverksamheter inom corporate, detaljhandel, private banking, och små och medelstora företag.

Med tillgång till Qlikview på Ipad kan bankens regionalt och lokalt ansvariga skapa sig en överblick över lokala kontors verksamhet och även övervaka olika typer av bankverksamheter.

– Qlikview ger våra team ett helt nytt perspektiv som helt enkelt in var möjligt med bankens tidigare BI-lösningar och rapporteringsplattformar, säger Murat Özel, chef för bankens affärsverksamhet.