Gartner spår att den totala försäljningen av pc, plattor och mobiltelefoner kommer att öka med 5,9 procent under 2013. Totalt kommer antalet sålda enheter bli 2,35 miljarder.

Och trenden är tydlig. Gartner konstaterar att pc-nedgången fortsätter, och att den är en effekt av konsumenternas ändrade behov, men även en anpassning där branschen gör sig redo för att ta in nya produkter för andra halvåret.

Pc-försäljningen spås landa på 305 miljoner enheter under 2013, vilket är en nedgång med 10,6 procent jämfört med fjolåret.

Försäljningen av plattor fortsätter dock att öka mycket. Den förväntade tillväxten ligger på 67,9 procent jämfört med året före, vilket ger en total volym på 202 miljoner plattor.

Även mobilmarknaden fortsätter växa, med 4,3 procent, till en volym på över 1,8 miljarder telefoner.

– Konsumenterna vill ha närsomhelst- och varsomhelst-produkter som tillåter dem att ta del av innehållet på ett enkelt sätt, men man vill också kunna dela och ha tillgång till innehållet från flera olika produkter. Mobilitet är det som gäller på såväl mogna marknader som på utcvecklingsmarknader, säger Carolina Milanesi, analyschef på Gartner.

När det gäller operativsystem var Android dominerande under 2012, och kommer vara det i ännu högre grad 2013.

Under 2012 var Androids totala markandsandel 22,8 procent, följt av Windows med 15,6 procent och IOS med 9,6 procent.

Under 2013 kommer Android, enligt Gartner, att ha ökat försprånget och ha en marknadsandel på 36,9 procent. Windows är fortfarande tvåa, men har tappat till 14,5 procents marknadsandel, medan IOS ökar till 12,6 procent på sin tredjeplats.