IBM har inlett stora nedskärningar under juni. I hemlandet USA har det framkommit uppgifter om att hela 1 300 tjänster att skäras bort i den åtgärd som uppges vara ett led i den omstruktureringsplan som sjösattes i april efter det svaga resultat bolaget redovisade under första kvartalet.

Nedskärningarna kommer dock att slå på fler ställen. Enligt Bloomberg News beräknas åtgärderna kosta bolaget runt 1 miljard dollar. Nyhetstjänsten hänvisar till en icke namngiven källa.

Med en kostnad på 1 miljard dollar skulle det innebära en total nedskärning på mellan 6 000 och 8 000 tjänster. Det uppskattar Laurence Balter, analytiker på Oracle Investment Research.

Den siffran motsvarar mindre än 2 procent av it-jättens totala personalstyrka, som vid årsskiftet var 434 246.

Enligt Bloomberg ska nedskärningarna vara klara i slutet av juni. Och Europa kommer också att drabbas.

Nyligen skrev IT24 om att Danmark drabbades, där 128 tjänster skars bort. Dessutom slutar 250 i Italien och 700 i Tyskland, men även fler länder kommer att drabbas. Hur Sverige påverkas återstår att se.

De besked som kommer från bolagets svenska verksamhet hjälper knappast till att räta ut några frågetecken. Lennart Malm, pressansvarig på IBM, säger så här om nedskärningarna.

– Det är en kontinuerlig förändring i arbetsstyrkan. Det är något som pågår konstant. Transformation är en del av det vi gör, så det är ingen dramatik i leden på det sättet, säger han.

Hur påverkas svenska IBM?

– Så som läget är nu diskuterar vi inte våra planer kring personalstyrkan. Vi är en del av organisationen och det här är ett naturligt förlopp.

Ska man tolka det som att ni i Sveige också kommer att drabbas?

– Jag har tyvärr inga kommentarer. Förhandlingarna pågår som alltid.