Det är för närvarande rapportflod i bästa sol- och glasstider. Telekomföretagen redovisar sina respektive delårsrapporter, och resultaten skiljer sig åt. Operatörerna klarar sig bra, men desto tuffare är det för vår mobiltillverkande granne.

Telias rörelseresultat (ebit) före engångsposter sjönk till 7085 miljoner kronor, en nedgång från motsvarande kvartal i fjol, då man landade på 7286 miljoner kronor. Totalt sett sjönk rörelseresultatet med engångsposter inräknade med 10,8 procent. Företaget fortsätter att jobba med ett effektiviseringsprogram där 1050 anställda hittills sagts upp, av de planerade 1800. Med en förhoppning om att öka intäkterna så genomför man ändringen att gå ifrån minutdebitering för röstsamtal till en fast kostnad, med det motsatta förhållandet för datatrafik.

För operatören Tele2 ser det stabilt ut, man ökar sitt rörelseresultat under det andra kvartalet till 711 miljoner kronor, en ökning med 39 procent från 512 miljoner kronor under 2012. Satsningar just nu handlar bland annat om att konvertera befintliga kontantkortskunder till abonnemangskunder, och att få en stabilitet i verksamheterna i Estland och Lettland. Likt sin konkurrent Telia så har man också ögonen på utvecklingen som går från ett fokus på röstsamtal mot databaserad användning.

Telekomföretaget Ericsson redovisar ett rörelseresultat på 2,5 miljarder kronor för det andra kvartalet, med en rörelsemarginal på 4,5 procent. Trots ökade marginaler och bättre siffror än under motsvarande kvartal i fjol så backar aktien efter att man missat att motsvara analytikernas förväntningar. Resultatet dämpas delvis på grund av engångskostnader på 0,9 miljarder relaterade till avyttringar och det faktum att man lämnar marknaden för telekom- och kraftkablar. Man sätter dock stora förhoppningar till tv och media, där man planerar förvärv av Microsofts bolag Mediaroom och Red Bee Media, som båda ska stärka deras ställning på en marknad där trafiken i näten förväntas öka med 60 procent årligen tack vare en ökad popularitet för videomaterial.

För de finska grannarna på Nokia ser det dock fortsatt tufft ut. Man redovisar ett rörelseresultat på -32 miljoner euro, eller -267 miljoner svenska kronor. Man räknar dock med ett positivare resultat under det tredje kvartalet tack vare en större tillgänglighet av nya Lumia-modeller. Man planerar att göra sig av med 440 anställda i ett led att sänka utgifterna i deras pågående omstruktureringar.