1. Vad innebär ändringen den 1 september?

– Den innebär att det blir en avgift på produkter som kan användas för privatkopiering, som datorer, surfplattor och spelkonsoler. Avgiften är 1 krona per gigabyte med ett maxbelopp på 80 kronor.

2.
Hur har reaktionerna varit?

– Det är olika reaktioner från branschen, de flesta gäller hur man ska använda produkten. Ett exempel är om du är en professionell användare som ska använda produkten i verksamheten, men där har vi sedan länge ett system för att hantera produkter som säljs till de professionella användarna.

3.
Finns det risk för kryphål om man skippar avgiften på professionella produkter?

– Det som är sagt är att avgiften ska kompensera för kopiering som privatpersoner gör. Det finns så klart alltid möjlighet att det blir så, men för oss är det viktigaste att måla med stora penseldrag.

4.
Är ni inte trötta på att alltid behöva försvara er?

– Lagstiftningen ser ut på det här sättet. Det är många som får för sig att det är vi som hittar på avgifterna. Grundtanken med lagen är att man ska få kopiera för privat bruk, vilket innebär att produkter som kan användas för det omfattas av systemet. Men det är klart att man kan tänka sig olika kompensationsvarianter.

5. Finns det något ni kan göra bättre för att undvika kritiken?

– Vi kan alltid försöka vara tydligare. Det viktiga är att vara flexibel och att ta hänsyn till hur det påverkar marknaden, och förstå att produkterna kan användas till andra saker.

– Det viktigaste som vi ser det är att vi förhandlar fram bra lösningar. Tillsammans kan vi och branschen säkert göra det ännu tydligare.

6.
Hur hanterar ni kritiken?

– Det finns i grund och botten en stor acceptans för att de som skapar film och musik ska ha ersättning för det de gör. Sedan kan man som sagt ha olika åsikter om hur det ska ske. Vi försöker så sakligt som möjligt besvara alla frågor.

7.
Kan du förstå om folk blir upprörda?

– Så som det ofta framställs, det vill säga att det innebär en fördyrning för konsumenten för något man inte gör, förstår jag att det finns kritik. Om man sätter sig in i systemet tror jag att man kan ha förståelse för det. De som säljer produkterna ska tjäna pengar på det, så att avgiften ligger på varans kostnad är en självklarhet.

8.
Det framförs ofta synpunkter om att andra länder har bättre system än vi. Riktar ni blickarna utåt?

– I grund och botten handlar det om regler från EU, även om vi hade liknande regler tidigare också. I de flesta länder ligger kostnaden på den som handlar.

– Det är klart att man kan göra som i Norge och låta det hanteras av kulturdepartementet. Det här är inte hugget i sten, men det här systemet är det vanligaste i Europa.

9. Hur mycket pengar drar ni in på kopieringsavgiften per år?

– Förra året var den totala ersättningen för privatkopieringsavgiften runt 100 miljoner. Siffran varierar från år till år beroende på vad folk använder och köper.

Fakta

  • Copyswede har 14 medlemsorganisationer, bland dem Stim, Sami, Sveriges Författarförbund och Teaterförbundet. Copyswede sysslar med licensiering av tv och film och administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.
  • Avgifterna förhandlas fram mellan Copyswede och elektronikbranschen. Sedan tidigare är bland annat cd- och dvd-skivor, mp3-spelare, externa hårddiskar, usb-minnen och digitalboxar med inbyggd hårddisk belagda med privatkopieringsavgift.
  • Från och med den 1 september omfattas även bland annat datorer och surfplattor med inbyggt minne.