Enligt bolagets undersökning startades bara 399 nya datakonsultföretag i Sverige första halvåret 2013 jämfört med 476 företag samma period 2012.

– Under det senaste året har databranschen vänt tydlig tillväxt till lika tydlig nedgång för att åter vända upp. Den fortsatta nedgången i nystartade bolag kan förklaras med att många avvaktar med att starta eget när marknaden uppfattaas som svajig, kommenterar Thomas Goréus, vd på Assistera.

Av Assisteras undersökning framgår att Stockholms län har utvecklats svagare än riksgenomsnittet när det gäller nyföretagaen i databranschen med en minskning på 17,6 procent första halvåret i år jämföra förra året.

Även andra län som Jämtland, Kronoborgs och Gotlands län dras med procentuellt stora nedgångar liksom Västra Götaland, som backade med 7,2 procent under perioden.

I hela datasektorn minskade antalet nya företag med 12,4 procent under årets första sex månader eller från 1 573 företag första halvåret 2013 jämfört med 1 378 nya företag. Det kan jämföras med att det totala nyföretagandet i landet 4,5 procent under motsvarande period.

Därmed minskade databranschens andel av det totala nyföretagandet något och svarar nu för 4,29 procent av allt nyföretagande, vilket ska jämföras med 4,7 procent första halvåret 2012..

Han konstaterar att Skåne och Västra Götaland är två av de regioner som haft det tuffast. I den senare regionen är konjunkturläget fortsatt svagt även om mattningen har upphört, vilket kan borgar för positiva nyheter för regionen framöver, hävdar Thomas Goréus.

– Skåne är bland de län som påverkats hårdast av konjunkturläget och tyvärr lär det dröja ett tag till innan en ljusning kan skönjas där.