Efter en svacka i tillväxtkurvan 2012 sker en kraftig uppgång för smarttelefoner i år, spår analysföretaget IDC.

Hela den globala mobiltelefonmarknaden spås öka med 7,3 procent. Det kan jämföras med den tidigare prognosen på 5,8 procent och fjolårets ökningstakt på 1,2 procent. Totalt spår mobilförsäljningen öka från 1,8 miljarder sålda i år, till 2,3 miljarder 2017.

Smarttelefoner ökar med hela 40 procent i år och spränger en miljard sålda enheter. Trenden mot billiga smarttelefoner kombinerat med erbjudanden från operatörerna är några drivkrafter.

Totalt spås försäljningen av smarta telfoner uppgå till 1,7 miljarder år 2017.

– För två år sedan låg smarttelefonmarknaden nära en halv miljard sålda för första gången och nu, två år senare, har försäljningen fördubblats, säger Ramon Llamas, som är analytiker på IDC i ett uttalande.

Smarttelefonerna har gått från den senaste och hetaste prylen, till ett verktyg som stora delar av världens befolkning har i sina händer.

Googles mobiloperativsystem Android behåller dominansen, följt av Apples IOS medan Microsoft och Windows Phone ökar snabbast. Blackberry spås en fortsatt nedgång.