Han tar över efter Ulf Engerby, som grundade Qbranch tillsammans med Rune Mossberg för exakt 20 år sedan och som nu går över till en mer rådgivande funktion i bolaget.

Qbranch nye vd Stephan Andersson har funnits med i bolaget sedan 2001, då har var med att starta sourcingverksamheten. Sedan dess har han varit vd i dotterbolaget och leveransbolaget Qbranch Services.

Det nya partnerskap som Qbranch ingår med Microsoft innebär att man blir det första sourcingbolaget i Sverige som tar en stark roll som Microsoft Cloud OS Launch Partner.

I och med samarbetet kring molnplattformen Windows Azure Circle, som Microsoft lanserade i maj månad i år, innebär det att Qbranch också är en Microsoft Preferred Partner.

– Vi tar en unik position som rådgivare, integratör och leverantör bland Microsofts partner i Norden. En central del i vår strategi är att vi erbjuder en Trusted Advisor som hjälper kunderna att fatta rätt beslut om hur deras it ska sättas upp i en värld av möjliga tjänster mellan mark och moln, säger Stephan Andersson.

Som ett resultat av det blir Qbranch även bland de första i Norden att erbjuda en hybridlösning baserat på molnplattformen Windows Azure och Microsofts Storsimpletjänst.

Det är i samband med Qbranch nya inriktning som Stephan Andersson nu tar över rollen som vd i bolaget efter Ulf Engerby.

När nu 20-årsjubilerande Qbranch påbörjar sin tredje transformation, så förklaras det så här av företagets nye vd:

– Vi ska agera som den lokala lanthandeln med närhet och hög service till våra kunder men med storköpens utbud, priser och leveranskapacitet i ryggen. I vår strategi ligger också att etablera oss med nya kontor i Norden, säger Stephan Andersson.