Avtalet sträcker sig över ett år med option på ytterligare ett år, och är värt totalt 150 miljoner kronor per år.

De tio leverantörer som fått ramavtal med Skatteverket är AddQ, Altran Sverige, Cybercom, HiQ, Knowit, Netlight Consulting, Kentor, Acino, Tieto och Init.

Det resurskonsultavtal som Skatteverket tecknat med de tio leverantörerna ligger inom ramen för verkets applikationsutveckling och applikationsförvaltning. Just det är en viktig pusselbit i Skatteverkets översyn av hela sitt resursbehov.

De tio ramavtalsleverantörerna finns utspridda och fördelade på de sex orter i landet där Skatteverket finns, och fördelar sig på mellan två och fem olika leveranterör på de olika orterna. Ingen av leverantörerna finns representerade på samtliga sex orter.

Skatteverket har en av Sveriges största interna it-avdelningar med cirka 750 anställda som köper konsulttjänster för omkring 400 miljoner kronor per år.

– Det är väldigt glädjande att vi nu tar ett steg vidare in hos en stor och viktig kund inom stat och myndighet. Vi ökar därmed vår närvaro hos Skatteverket från drift till att även innefatta konsulting, förvaltning och systemintegration, säger Madeleine Rittner Chami, ansvarig för offentlig sektor på Tieto.