Satsningen går under namnet Sigma Mobility Bootcamp och innebär bland annat att 15 personer på Sigma kommer att dediceras och utbildas för att enbart fokusera på satsningen.

Målet med satsningen är att få fler verksamheter att satsa på säker, kostnadseffektiv och användarvänlig mobilitet.

– Vi ser med spänning fram emot vårt samarbete med Microsoft och resultaten av vår satsning. Redan nu har vi ett antal intressanta kunddialoger, säger David Österlindh, Windows 8 Mobility manager på Sigma och ansvarig för satsningen.

Han menar att många svenska verksamheter har behov av att optimera och effektivisera sina mobila lösningar. Det kan handla om allt från att utveckla en app till en smart telefon, integrera en surfplatta i en säljorganisation och till att möjliggöra distansarbete för en hel verksamhet.

Som bakgrund till satsningen lutar sig Sigma tillbaka på en lång erfarenhet från mobila lösningar genom att tidigt upptäcka möjligheterna med Windows 8, där bolaget nu satsar på att utveckla ett behovsanpassat erbjudande till marknaden.

Förutom att Sigma redan avsatt och utbildad ett femtontal personer för satsningen på mobila lösningar baserade på Windows 8, har bolaget också tagit fram erbjudanden där kunder redan i dag kan genomföra workshops och tester för att se hur konceptet kan förbättra mobiliteten i deras verksamheter