Förändringarna av skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, har varit en följetong under våren och sommaren. Regeringen vill ändra reglerna så att delägarskap i bolag med spridd ägarandel ska beskattas som inkomst av tjänst i stället för inkomst av kapital. I praktiken innebär det att skatten på inkomster från delägarskap höjs från 20 procent till upp till 57 procent. Enligt det nya förslaget ska det krävas en ägarandel på fyra procent för att få utnyttja 3:12-relgerna och därmed kunna få den lägre skatten.
Förslaget har mötts av mycket tuff kritik, både från företag och från Lagrådet, som är den instans som är den myndighet som granskar förslag innan de behandlas i riksdagen.

Därefter har förslaget ändrats i olika omgångar. I går meddelade dock Anders Borg att regeringen går vidare med ändringarna i reglerna när det gäller fyraprocentskravet och att de ska träda i kraft vid årsskiftet.

Däremot ändrar regeringen en annan del av förslaget, nämligen det så kallade löneuttagskravet. I praktiken innebär detta att alla skärpningar för de som äger mer än fyra procent av bolaget slopas.

En av kritikerna till ändringarna i 3:12-reglerna är det snabbväxande konsultbolaget Netlight och vice vd:n Lars Olof Elfversson. Han står fast vid sin kritik om att förslaget sätter käppar i hjulet för tillväxtbolag.

– Det här är en katastrof för alla växande bolag. För oss är det helt avgörande att hitta entreprenörssjälarna och för dem är det viktigt med delägarskap, och att få köpa in sig i företaget till marknadspris.

Hur är stämningen på bolaget nu?

– För de anställda som köper in sig i företaget är det ett superhårt slag. Det innebär att vi har 300 medarbetare, som är ledsna, besvikna och väldigt arga.

Lars Olof Elfversson anser dock att den del där regeringen lyssnade på kritiken, när det gäller löneuttagskravet, är en klar förbättring jämfört med det ursprungliga förslaget.

– Det är klart att det är en stor sak att man har tagit bort det nya lönekravet. Det är en stor förbättring jämfört med det tidigare förslaget, som gör att inte lika många blir drabbade av det här. Men det rör i första hand grundare, inte medarbetarna.